Ny ordförande

Karin Janfalk, Göteborgs stift, fick förtroendet att överta rollen som RiksÖkas ordförande och hälsades varmt välkommen till uppdraget av stämman i helgen.

Karin presenterar sig här och delger sina tankar inför det kommande verksamhetsåret:
”Två personer som jag ofta tänker på och som inspirerar mig i mitt liv är N.F.S. Grundtvig, dansk präst, folkbildare och författare, verksam under 1800-talet och Nathan Söderblom, ärkebiskop i Svenska kyrkan 1914–1931. Från Grundtvig känner vi orden – Människa först, kristen sedan. Och från Söderblom får vi påminnelsen om att – Gud/Evangeliet har en bundsförvant i varje människas hjärta. De två citaten bär jag med mig in också i mitt uppdrag som ordförande för RiksÖka.Det hjälper oss att komma ihåg att Gud inte gör skillnad på människor och att vi som bär kyrkan och bekännelsen tillsammans inte heller ska göra det. Och det är precis det som är ÖKA:s bidrag in i organisationen Svenska kyrkan.

Vi är olika, vi är tvivlande, troende, längtande, aktiva, passiva, gudstjänstfirare, sökare och emellanåt också finnare. Ingenting av detta drar oss isär utan i detta håller Gud ihop oss som mänsklighet.

För övrigt bor jag i Halmstad, vilket jag har gjort hela mitt liv, och delar sedan två tillbaka hushåll med min syster. Min församlingstillhörighet har jag dels hemma i Söndrum där jag är född, dels i Martin Luthers kyrka i Halmstads församling. Mitt arbetsliv har jag i stort sett delat mellan två platser, 1974–2000 som församlingsassistent i Enslövs församling, nordost om Halmstad och sedan 2000 på Göteborgs stiftskansli. De första sexton åren som stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga och sedan 2016 som stiftspedagog.
Jag har en dotter, Ida, som bor i Göteborg. Hon peppar mig i mitt nya uppdrag för som hon säger du har ju så mycket luft i ditt schema.Nu vänner kör vi, detta ska bli kul, utmanande och viktigt på riktigt.”

Facebook
Twitter
Instagram