En ung nomineringsgrupp med mycket vilja

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla bildades under våren 2001 i Göteborgs stift. Starten var ett svar på väljarnas önskan om ett tydligt, allmänpolitiskt obundet alternativ, som fullt ut stödde Svenska kyrkans ordning om kvinnors och mäns lika tillträde till prästämbetet.

I valet hösten 2001 var också väljarnas stöd tydligt. ÖPPEN KYRKA fick tre platser i kyrkomötet, 10 % av platserna i Göteborgs stift, 18 av 81 platser i Göteborgs kyrkliga samfällighet samt egen majoritet i fyra kyrkoråd. I Dagens Nyheter talades det om att en ny kyrkopolitisk storhet fötts (Dagens Nyheter 30 september 2001).

Inför kyrkovalet 2005 hade ÖPPEN KYRKA växt med flera nya grupper, framförallt i Göteborgs sift men även i Rommele och Strängnäs. Valresultatet blev sedan en framgång också denna gång och i kyrkomötet gick ÖPPEN KYRKA från tre till sju mandat. På församlingsnivå i Göteborgs stift fick de över hundra ledamöter och ersättare i kyrkoråd och församlingsfullmäktige. I Brämaregården var de helt nyetablerade och fick 13(!) av 18 mandat.

Mellan 2005 och 2008 fortsatte det inre organisationsarbetet. Från början gick arbetet i Göteborgs stiftsförening och riksföreningen i ett, men i och med att föreningen växte delades organisationen upp i en tydlig riksförening, stiftsföreningar i Göteborgs, Uppsala och Skara stift samt ett antal lokalföreningar.

2008 antogs ett nytt program för ÖPPEN KYRKA. Den största förändringen var, att programmet tog en tydlig ställning för att även samkönade par skall kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan.

I valen 2009 och 2013 fortsatte framgångarna och ÖPPEN KYRKA fick fler nya mandat. I kyrkomötet har vi nu 11 mandat.

I valet 2017 var ÖPPEN KYRKA en väletablerad nomineringsgrupp i stora delar av landet. 2017 gick ÖPPEN KYRKA till val med vilja att Svenska kyrkan skall vara alla medlemmars kyrka, att man i kyrkan måste fortsätta arbeta aktivt för jämställdheten mellan könen och att nomineringsgruppen fortfarande är helt oberoende av de allmänpolitiska partierna.

I valet 2021 ökade Öppen kyrka (från 4,42% och 11 mandat) till 5,5% och har nu 13 mandat.

ÖPPEN KYRKA fortsätter sträva efter att etablera sig på platser i landet där gruppen behövs i egenskap av ett allmänpolitiskt obundet alternativ med en modern människosyn och en tydlig policy i ämbetsfrågan liksom i äktenskapssynen.

Öppen Kyrka har arbetat fram nya programpunkter för ökad tydlighet och transparens. Dessa punkter presenteras här på hemsidan, se idéprogram.

HISTORIA

STYRELSEN

STADGAR

Facebook
Twitter
Instagram