6 oktober, 2018

Representanter i kyrkomötets utskott

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla finns representerat i samtliga utskott i kyrkomötet.

Gudstjänstutskottet Elise Solberg och Kristina Hyse

Organisationsutskottet Carin Åblad och Nils Jernqvist

Tillsyns- och uppdragsutskottet Eric Muhl

Ekonomiutskottet Jenny Nilsson

Ekumenikutskottet Birgitta Axelsson Edström och Margareta Karlsson

Kyrkolivsutskottet Karin Janfalk och Lisa Gerenmark

Samhälls- och kulturutskottet Tomas Rosenlundh och Lotta Haggren

Förvaltarskapsutskottet Helena Inghammar

Utöver utskotten finns ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla representerat i både kyrkostyrelsen och kyrkomötets arvodesnämnd.

Kyrkostyrelsen Lisa Gerenmark (ersättare)

Kyrkomötets arvodesnämnd: Gunnar Thorbert

Facebook
Twitter
Instagram