6 oktober, 2018

Representanter i kyrkomötets utskott

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla finns representerat i samtliga utskott i kyrkomötet.

Gudstjänstutskottet Elise Solberg

Organisationsutskottet Margareta Karlsson (ersättare)

Tillsyns- och uppdragsutskottet Hanna Unger

Ekonomiutskottet Jenny Nilsson

Ekumenikutskottet Anders Nihlgård, Birgitta Axelsson Edström (ersättare)

Kyrkolivsutskottet Karin Janfalk, Lisa Gerenmark (ersättare)

Samhälls- och kulturutskottet Tomas Rosenlundh

Förvaltarskapsutskottet Ida Nezel

Utöver utskotten finns ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla representerat i både kyrkostyrelsen och kyrkomötets arvodesnämnd.

Kyrkostyrelsen Agneta Hyllstam, Carl Seved Tigerhielm (ersättare)

Kyrkomötets arvodesnämnd: Gunnar Thorbert

Facebook
Twitter
Instagram