Nominera den Du vill se i riksföreningens styrelse

Från RiksÖkas styrelse och i samverkan med ordförande för valberedningen, föreslår vi en ny möjlighet för Dig som medlem att enkelt nominera den Du vill se som ledamot i styrelsen för vår nomineringsgrupp. Tillfråga den företrädare Du vill se i styrelsen och om denna person accepterar att nomineras skicka en kort bakgrundsbeskrivning på den det Läs mer om Nominera den Du vill se i riksföreningens styrelse[…]

Facebook
Twitter
Instagram