Öppen kyrkas kyrkomötesgrupp

Öppen Kyrkas kyrkomötesgrupp har varit på plats i Uppsala för årets första tillfälle. Här jobbar vi i utskott och förbereder ärenden som vi sedan ska besluta om i november. Spännande att vara med och kunna göra skillnad. För medmänsklighet, alla människors lika värde och skapelsens framtid. I november vet vi hur dessa viktigheter kommer att ta gestalt i de olika besluten. Vi återkommer.

Överst från vänster: Lisa Gerenmark, Christoffer Stavenow, Elise Solberg, Margareta Karlsson, Birgitta Axelsson Edström, Tomas Rosenlundh, Carin Åblad Lundström, Joakim Månsson Bengtsson
Nederst från vänster: Gunilla Gjöthlén, Karin Janfalk, Kina Hyse, Jenny Nilsson, Helena Inghammar

Facebook
Twitter
Instagram