22 juni, 2013

Stockholm

Stockholms stiftsförening

På bilden nedan ser vi Anita Du Rietz, Johan Blix, Susanna Widner och Michael Öberg. Dessutom finns Birgitta Segerfelt, Marie-Helena Fjällås och Charlotte Haggren på listan.

Vill du veta mer om ÖPPEN KYRKA i Stockholm, hör av dig till:

Kontaktperson
Charlotte (Lotta) Haggren, lotta2211@hotmail.com

ÖKA Sthlm 1330613

Lotta Haggren

Charlotte

(Lotta) Haggren

Facebook
Twitter
Instagram