22 juni, 2013

Stockholm

Stockholms stiftsförening

Vi har inte bildat någon lokalförening i Stockholm, men det kommer. Sju kandidater ställer upp i valet till kyrkomötet. På bilden nedan ser vi Anita Du Rietz, Johan Blix, Susanna Widner och Michael Öberg. Dessutom finns Birgitta Segerfelt, Marie-Helena Fjällås och Charlotte Haggren på listan.

Kontaktman för ÖPPEN KYRKA i Stockholm är Johan Blix, johan.blix@svenskakyrkan.se

ÖKA Sthlm 1330613

Lotta Haggren

 

 

 

 

Charlotte (Lotta) Haggren

 

Täby Allehandas webbsida kan du se en annons från oss på bästa placering!

Täby Allehanda

Facebook
Twitter
Instagram