22 juni, 2013

Stockholm

Stockholms stiftsförening

Vill Du att Svenska kyrkan skall vara alla medlemmars kyrka? Det vill vi i Öppen kyrka – en kyrka för alla. 

I Stockholms stift har vi under föregående år medverkat till att ta fram ett nytt idéprogram där vi listat de viktigaste punkterna inför valet 2021. Det handlar om att tolka Bibelns berättelser in i vår tid, om människors okränkbarhet, gudstjänstlivets utformning som visar närvaro, öppenhet och hopp.

Till det kommer demokratin i kyrkan, barn och ungas särskilda plats, att ta tillvara på de ideella medarbetarna till det viktiga att kyrkan är en del av vår gemensamma värld och vårt gemensamma samhälle.

Vi vill vara med och ta ansvar för skapelsen i all des mångfald och därför är miljöfrågorna viktiga för oss och den kommande generationen. Vi driver på vad gäller att kyrkan tar ett större ansvar avseende de sociala frågorna. Samhället förändras snabbt och vi behöver vara en röst även här. Öppen kyrka – en kyrka för alla har drivit på att Svenska kyrkan med alla sina mötesplatser skall lära sig att upptäcka våld i nära relationer och vi fick vid senaste kyrkomötet igenom en motion som kommer medföra att en gemensam strategi tas fram för hela landet i denna fråga. Det blir och är viktigt för många eftersom våldet förekommer i alla samhällsgrupper och där inte minst barn också blir drabbade.

Jämställdheten – viktig och tydlig fråga för oss. Öppen kyrka – en kyrka för alla är en tydlig röst vad gäller människors okränkbara värde och värdighet. Varje människa skall ha rätt att få älska den man vill! Vi strävar efter att Svenska kyrkans samtliga präster på sikt skall ha skyldigheten att viga oaktat det är heteropar eller homopar. 

Vi är ett tydligt alternativ inom Svenska kyrkan. Vi är dessutom fri från riksdagspartier och utgör tillsammans den partipolitiskt obundna nomineringsgruppen Öppen kyrka – en kyrka för alla.

Blir du intresserad av att veta mer om oss? 
Tag gärna kontakt med mig! Kontaktuppgiften till mig Lotta hittar du nedan!

Charlotte (Lotta) Haggren, lotta2211@hotmail.com

  1. Varför ska man rösta på Öppen kyrka – en kyrka för alla i stiftsfullmäktigevalet?
    Öppen kyrka – en kyrka för alla är ett tydligt alternativ utan koppling till något riksdagsparti. Vi tar fasta på bibelns kärleksbudskap tolkad in i vår tid och värnet av skapelsen. För oss är det viktigt att alla medlemmar ska få komma till tals och att det finns mötesplatser där alla känner sig välkomna. 
  2. Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?
    Den absolut viktigaste saken är att vara stöd och bollplank till alla församlingar och pastorat i stiftet att finna former för att möta sina medlemmar i den nya verklighet som vi nu möter under och efter pandemin.  
  3. Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?
    Att vi som kyrka vågar möta våra medlemmar med ett modernt tilltal som attraherar och motiverar dem till att delta i olika aktiviteter. Detta är som vi ser det enda sättet att bromsa tappet av medlemmar och därmed viktiga resurser att använda i omsorgen av våra medmänniskor. 

Lite närmare presentation av våra kandidater:

1. Charlotte Haggren Är 59 år som arbetat inom hälso sjukvård och omsorgen både med barn och äldre som fysioterapeut och även som verksamhetschef för olika verksamheter främst inom äldreomsorgen. Haft förtroendeuppdrag inom kyrkan i 2 mandatperioder sedan 2013 som ersättare i stiftsstyrelsen och senaste delen av denna period som ledamot i kyrkomötet. Vill arbeta för en kyrka där alla är välkomna och brinner speciellt för kyrkans roll i det diakonala/sociala och även det internationella arbetet.
Christoffer Stavenow CV[7643]
2. Christoffer Stavenow, advokat och fil. mag i historia. Jag har en yrkesbakgrund inom flera statliga myndigheter och verkar idag som advokat inom Stavenow advokatbyrå AB. För mig är Kyrkan varje orts centrala plats och ett ställe för alla att söka Gud. Jag vill värna såväl om kyrkans andliga som kulturella arv i form av byggnader och traditioner, och värna allas rätt att ta del av vad kyrkan har att erbjuda.
20210724_131049
3. Elisabet Lanner Pensionerad sjukvårdslärare, kyrkvärd. Kandiderar för en tredje mandatperiod. Är medlem av kyrkorådet och v.ordf. i arbetsutskottet. Ledamot i stiftsfullmäktige och ersättare i kyrkomötet. Brinner för att göra kyrkan mera synlig och närvarande i samhället för att kunna möta människorna där de är i livets olika skeenden.
Fredrik Sthlm stift
4. Fredrik Lind Jag är 51 år, ingenjör som arbetat i alla olika delar av telekombranschen hela min yrkeskarriär. Efter min konfirmation 1984 gick jag församlingens ledarskola och blev ledare. Under perioden 1988 till och med 2014 hade jag olika förtroendeuppdrag i Täby församling. Satt i olika perioder i kyrkorådet, kyrkogårds och fastighetsnämnden, ordförande i personalnämnden, men var även kyrkvärd i en av församlingen kyrkor under ett antal år. Under några år var jag även invald i stiftsfullmäktige och ersättare i kyrkomötet. Sedan 2015 har jag inga uppdrag i svenska kyrkan, men är aktiv som kyrkobesökare. Vill arbeta för en kyrka där alla känner sig välkomna, där såväl anställda, förtroendevalda som alla medlemmar arbetar för att gemensamt bygga kyrka. Där vi förstår att vi måste värna skapelsen och hjälpa våra medmänniskor.
5. Lennart Berneklint Jag är boende i Åkersberga Jag sitter i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, församlingsrådet, fastighetsutskottet, sköter pastoratets radiosändningar samt jag är kyrkvärd. Alltihop i Österåkers pastorat.
6. Helena Inghammar 50 år, kyrkoherde och teologie doktor Göteborgare som sedan länge bor på Södermalm. Varje människa oavsett ålder, språkförmåga, könsidentitet, m.m. ska ges plats att tolka bibelberättelserna i kyrkans sammanhang. Kyrkan är människor som samlas kring Jesus och den administrativa överbyggnaden i kyrkan behöver förenklas. Möjligheten att rösta digitalt i kyrkovalet bör exempelvis utredas
7. Maria Holmström Mellberg Jag är 56 år och jurist. Jag har arbetat mycket med nya regelverk, riskhantering, förändringar, först i bank och finans, sedan på advokatbyrå och nu i ett globalt konsultföretag. Jag älskar att befinna mig i skärningspunkten mellan människan, tekniken, juridiken och affären och drivs av att förstå och bidra till hur vi kan hantera en föränderlig och komplex värld, i litet och stort, hemma och borta, som enskilda och tillsammans. Idag fokuserar jag på dataskydd, personlig integritet och cybersäkerhet. Jag sitter i styrelsen för Forum för dataskydd, en förening för dataskyddsexperter Jag började engagera mig i Svenska kyrkan mer aktivt under mina år i Uppsala då jag i Domkyrkoförsamligen deltog i och ledde samtalskvällar i grupp och från scenen. Under mina år i Tyskland satt jag i styrelsen för kyrkorådet i församlingen i Frankfurt am Main. Sedan vi flyttade till Stockholm med fritidshus i Nävekvarn är jag en aktiv besökare men har inga formella uppdrag. Vårvintern 2019 fick min man en Alzheimerdiagnos. Det har gett mig helt nya insikter om att vara människa, hjärna, kropp och själ, vår värdighet och integritet. Det har förstås förändrat min vardag från grunden. Kraft och inspiration hämtar jag genom att se att man kan inspirera till positiv förändring, i långa promenader ensam eller i spännande samtal, genom meditation, yoga, matlagning, läsning på papper eller med öronen – älskar dokumentärer och Håkan Nesser - och genom att känna att jag finns till.
Elisabeth Lanner, Ordförande Österåkers pastorat
Lennart Berneklint, Kommunikatör Österåkers pastorat
Täby församlings ledamöter
Facebook
Twitter
Instagram