22 juni, 2013

Stockholm

Stockholms stiftsförening

På bilden nedan ser vi Anita Du Rietz, Johan Blix, Susanna Widner och Michael Öberg. Dessutom finns Birgitta Segerfelt, Marie-Helena Fjällås och Charlotte Haggren på listan.

Kontaktman för ÖPPEN KYRKA i Stockholm är Johan Blix, johan.blix@svenskakyrkan.se

ÖKA Sthlm 1330613

Lotta Haggren

Charlotte (Lotta) Haggren

Facebook
Twitter
Instagram