Vilka ska man rösta på?

Här kan Du informera Dig om vad de olika nomineringsgrupperna sagt om Göteborgs stifts inriktning de kommande fyra åren. Glöm ej att rösta senast 19/9! https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/goteborgsstift/om-goteborgs-stift/sa-styrs-svenska-kyrkan/kyrkoval/nomineringsgrupper-i-kyrkovalet-2021

Facebook
Twitter
Instagram