ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla

Vi är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan. Vi startade våren 2001 som svar på en vilja bland Svenska kyrkans medlemmar att ha ett helt allmänpolitiskt obundet alternativ som fullt ut stödde kvinnor och mäns lika rätt till prästämbetet. Under åren har vi fortsatt kämpa för allas lika rätt och värde i Svenska kyrkan och 2008 infördes i programmet att ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla också stödjer samkönade pars rättighet att gifta sig i kyrkan. Vid valet 2017 tog vi också ett aktivt ställningstagande för att alla medlemmar är lika viktiga, oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, allmänpolitisk uppfattning eller antal kyrkobesök per år. Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka!

Alla som är medlemmar ska få vara med och bestämma vad som ska ske i kyrkan, allas åsikter och viljor är lika mycket värda.

Följ oss gärna på våra olika kanaler:

Facebook
Twitter
Instagram

HISTORIA

STYRELSEN

STADGAR

Facebook
Twitter
Instagram