Kyrkomötets första session 2018

Kyrkomötets första session för året har just avslutats och vi pustar ut något efter intensiva och meningsfulla dagar. I år har kyrkomötet inte mindre än 10 motioner som representanter från vår nomineringsgrupp bidragit med.  ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla finns representerat i samtliga utskott och dessutom i både kyrkostyrelsen och kyrkomötets arvodesnämnd. Ni hittar mer Läs mer om Kyrkomötets första session 2018[…]

Facebook
Twitter
Instagram