27 april, 2013

Trollhättan

Trollhättans lokalförening

ÖPPEN KYRKA kom för första gången i i Trollhättans kyrkofullmäktige efter valet 2009. Vi har vid valen 2013 och 2017 kunnat öka vårt inflytande och är efter valet 2017 och 2021 den näst största nomineringsgruppen i Trollhättan. Vi har också medlemmar som bor i Rommele och Västra Tunhems pastorat.

ÖPPEN KYRKA är partipolitiskt oberoende alltså en grupp för dig som inte vill eller inte kan representera ett allmänpolitiskt parti i kyrkovalet. ÖPPEN KYRKA i Trollhättan har f n ledamöter i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden.

Vad vill ÖPPEN KYRKA?
Det nya program som antogs i september 2020 finner du här.

Vill du vara med i gemenskapen och kanske påverka kyrkans verksamheter? Kan du åta dig uppdrag som förtroendevald eller som ideell medarbetare eller bara vara stödjande medlem eller bara rösta på oss i valet? Du kan anmäla dig som medlem här.

I kyrkovalet den 19 september 
ställer vi upp med följande kandidater till kyrkofullmäktige:

1 Bengt Kristiansson, Rektor                                             

2 Arne Samuelsson, Kvalitetskontrollant                                               

3 Anna-Karin Westberg, Fil. Mag.                                    

4 Ulf Sundberg, Kommunikatör                                                                 

5 Heléne Berglund, Speciallärare          

6 Gunnar Björklund, Fastighetschef

7 Linnéa Regnlund, Skribent                                             

8 Rune Johansson, Ingenjör                     

9 Monica Isaksson, Fotvårdsspecialist

10 Reine Jacobsson, Pensionär

11 Yngva Nolkrantz, Elevassistent        

12 Vilhelm K. Yngvesson, Prästkandidat                       

13 Elisabeth Samuelsson, Fritidsledare

14 Christina Palm, Lärare                                                    –

15 Björn Brovik, Miljöchef                        

16 Ann Josefsson, Sjuksköterska                                     

17 Lis-Beth Forsgård, Arbetsterapeut                           

18 Inge Eklund, Ingenjör

19 Christina Kristiansson, Specialpedagog                 

20 Lena Ekman, Trafikingenjör              

21 Kristina Gruvander, Mellanstadielärare

22 Gunnel Wadell, Trafiklärare              

Läs mer om varje kandidat här

Kontaktpersoner:

Bengt Kristiansson bengtkri@gmail.com 

Rune Johansson rune7@telia.com 

Våra ledamöter i kyrkofullmäktige är

Bengt Kristiansson, Rektor

Rune Johansson, Ingenjör

Anna-Karin Westberg, Lärare

Monica Isaksson, Fotvårdsspecialist

Anita Dahlström, Egen företagare

Christina Kristiansson, Specialpedagog

Inge Eklund, Ingenjör

Linnéa Regnlund, Studerande

Kristina Gruvander, Lärare

Ersättare är

Gunnel Wadell, Trafiklärare

Lena Ekman, Trafikingenjör

Jürgen Engelbrecht, Krögare

Inge Eklund är vice ordförande i kyrkofullmäktige.

Bengt Kristiansson är vice ordförande i kyrkorådet.

Facebook
Twitter
Instagram