27 april, 2013

Trollhättan

Trollhättans lokalförening

ÖPPEN KYRKA kom för första gången i i Trollhättans kyrkofullmäktige efter valet 2009. Vi har vid valen 2013 och 2017 kunnat öka vårt inflytande och är efter valen 2017 och 2021 den näst största nomineringsgruppen i Trollhättan. Vi har också medlemmar som bor i Rommele och Västra Tunhems pastorat.

ÖPPEN KYRKA är partipolitiskt oberoende alltså en grupp för dig som inte vill eller inte kan representera ett allmänpolitiskt parti i kyrkovalet. ÖPPEN KYRKA i Trollhättan har f n ledamöter i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden.

Vad vill ÖPPEN KYRKA?
Det nya program som antogs i september 2020 finner du här.

Vill du vara med i gemenskapen och kanske påverka kyrkans verksamheter? Kan du åta dig uppdrag som förtroendevald eller som ideell medarbetare eller bara vara stödjande medlem eller bara rösta på oss i valet? Du kan anmäla dig som medlem här.

Ledamöter och ersättare i Trollhättans kyrkofullmäktige 2022

Ledamöter

Bengt Kristiansson, Rektor

Arne Samuelsson, Kvalitetskontrollant

Anna-Karin Westberg, Fil. Mag

Ulf Sundberg, Kommunikatör

Heléne Berglund, Speciallärare

Gunnar Björklund, Fastighetschef

Rune Johansson, Ingenjör

Monica Isaksson, Fotvårdsspecialist

Reine Jakobsson, Pensionär

Yngva Nolkrantz, Elevassistent

Vilhelm Karinsdotter Yngvesson, Prästkandidat

 

Ersättare

Elisabeth Samuelsson, Fritidsledare

Christina Palm, Lärare

Björn Brovik, Miljöchef

Ann Josefsson, Sjuksköterska

Lis-Beth Forsgård, Arbetsterapeut

Inge Eklund, Ingenjör

 

Arne Samuelsson är ordförande i kyrkofullmäktige.

Bengt Kristiansson är vice ordförande i kyrkorådet.


Skara stiftsförening

Välkommen till ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA) i Skara stift.

Öppen kyrka – en kyrka för alla i Skara stift är en liten nomineringsgrupp som gärna vill bli fler. Idag finns vi representerade i Trollhättan, i stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen samt i kyrkomötet.

Öppen kyrka – en kyrka för alla i Skara stift är en partipolitiskt obunden grupp som vill verka för en öppen folkkyrka där alla medlemmar är lika mycket värda. Vi vill ha en kyrka där människors olikheter får plats och där vi alla har lika möjlighet att forma vår gemensamma kyrka.

Vad vill ÖPPEN KYRKA? Det nya program som antogs i september 2020 finner du här. I valet 2021 gick vi fram med detta:

Vi vill att Svenska kyrkan skall
-föra ut evangeliet på sådant sätt att människor upplever att Gud kommer dem tillmötes och delar vardagen
-visa frimodighet och framtidstro och ta tillvara den stora tillgång det är att Svenska kyrkan har så många medlemmar, dvs företräda även dem som valt att inte vara kyrkligt aktiva men ändå finner ett värde i att vara medlemmar av Svenska kyrkan
-fira gudstjänst så att människor blir berörda och inte känner sig främmande
-tolka bibeln in i vår tid för vår tids människor
-ha balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner
-sörja för att kyrkans präster ska kunna viga par av såväl samma som olika kön
-vara lätt tillgänglig för alla som söker kyrkans tjänster
-ta barns och ungdomars perspektiv på särskilt allvar

Vill du vara med i gemenskapen och kanske påverka kyrkans verksamheter? Kan du åta dig uppdrag som förtroendevald eller som ideell medarbetare eller vara stödjande medlem eller bara rösta på oss i valet? Du kan anmäla dig som medlem här

 

Är du intresserad av att engagera dig för Öppen kyrka i ditt pastorat eller vill ni ansluta er fristående lista till oss? Välkommen att höra av dig!

Kontaktperson:
Lisa Gerenmark, 070-4579138, lisa.gerenmark@gmail.com

Stiftsföreningens styrelse består av Lisa Gerenmark, ordförande, Ulf Sundberg, Bengt Kristiansson, Anna-Karin Westberg och Lisbeth Eriksson Nyberg samt ersättare Claes Björndahl och Kristina Gruvander.

I stiftsfullmäktige sitter Claes Björndahl, Ulf Sundberg, Bengt Kristiansson (gruppledare) och Siv Strömbergsson. Rune Johansson och Andreas Gerenmark är ersättare.

Bengt Kristiansson är ersättare i stiftsstyrelsen.

I Kyrkomötet är Lisa Gerenmark ledamot och Claes Björndahl ersättare.

Valberedningen består av Christina Kristiansson (smk) och Andreas Gerenmark.

Facebook
Twitter
Instagram