Svenska Kyrkans Ungas ställning som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation

Till Kyrkomötet 2018 tog Öppen Kyrka initiativ till en motion angående Svenska Kyrkans Ungas ställning i Svenska kyrkan. Utöver av medlemmar i Öppen Kyrka undertecknades motionen av representanter för POSK, C och S. Motionen ville framförallt få till ett uttalande av Kyrkomötet som skulle ge Svenska Kyrkans Unga ställning som Svenska kyrkans officiella barn- och Läs mer om Svenska Kyrkans Ungas ställning som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation[…]

Facebook
Twitter
Instagram