Riksstämma 2020

Inbjudan/kallelse till riksstämma med Öppen kyrka – en kyrka för alla Riksstämman är planlagd till den 25 – 26 april 2020, men kan eventuellt komma att behöva flyttas till ett senare datum utifrån den situation som råder. Inbjudan till Riksstämman kommer du få i ett särskilt utskick till din e-postadress så fort vi har fattat Läs mer om Riksstämma 2020[…]

Riksstämma 26-26 april

Inbjudan till Riksstämman i Göteborg kommer snart komma i alla medlemmars mailbox samt även här på hemsidan. Även de förslag till värdegrund och programförslag som medlemmar i ÖKA tillsammans har tagit fram under hösten 2019 och våren 2020 kommer snart till alla medlemmar. Ett särskilt ansvar ligger på lokala föreningar och stiftsföreningar att senast den Läs mer om Riksstämma 26-26 april[…]

Facebook
Twitter
Instagram