27 april, 2013

Skara


Skara stiftsförening

Välkommen till ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA) i Skara stift.

Öppen kyrka – en kyrka för alla i Skara stift är en nomineringsgrupp som gärna vill ha fler medlemmar.

Vi är en partipolitiskt obunden grupp som vill verka för en öppen folkkyrka där alla kyrkans medlemmar är lika mycket värda. Vi vill ha en kyrka där människors olikheter får plats och där vi alla har lika möjlighet att forma vår gemensamma kyrka.

Vill du vara med i gemenskapen och vara med och påverka kyrkan? Kan du åta dig uppdrag som förtroendevald eller som ideell medarbetare eller vara stödjande medlem eller bara rösta på oss i valet? Välkommen som medlem!

Är du intresserad av att engagera dig för Öppen kyrka i ditt pastorat/församling eller vill du ansluta er fristående lista till oss? Välkommen att höra av dig!

Kontaktpersoner stiftsföreningen

Lisa Gerenmark, ordförande stiftsföreningen, ledamot i kyrkomötet 070-4579138, lisa.gerenmark@gmail.com

Bengt Kristiansson, vice ordförande i stiftsföreningen, ledamot i stiftsfullmäktige, ersättare stiftsstyrelsen  bengtkri@gmail.com

Claes Björndahl, ledamot stiftsföreningen, ledamot i stiftsfullmäktige, ersättare kyrkomötet claes.bjorndahl@telia.com

Ulf Sundberg, sekreterare stiftsföreningen, ledamot stiftsfullmäktige ulf.sundberg57@gmail.com

Anna-Karin Westberg, ledamot stiftsföreningen annakarin@gmail.com  

Stiftsföreningens styrelse består av Lisa Gerenmark, ordförande, Ulf Sundberg, Bengt Kristiansson, Anna-Karin Westberg och Claes Björndahl samt ersättare Per Kaiser och Tone Westerlund.

I stiftsfullmäktige sitter Claes Björndahl, Ulf Sundberg, Bengt Kristiansson (gruppledare) och Siv Strömbergsson. Rune Johansson och Andreas Gerenmark är ersättare.

Bengt Kristiansson är ersättare i stiftsstyrelsen.

I Kyrkomötet är Lisa Gerenmark ledamot och Claes Björndahl ersättare.

Valberedningen består av Christina Kristiansson (smk) och Andreas Gerenmark.

Kontaktpersoner pastorat/församling

Trollhättan, Bengt Kristiansson bengtkri@gmail.com

Falköping, Andreas Gerenmark andreas.gerenmark@gmail.com

Lidköping, Claes Björndahl claes.bjorndahl@telia.com

Skövde, Lena Tunhede lena_tunhede@outlook.com

Vänersborg, Siv Strömbergsson  sivseses@gmail.com

Rommele, Lisbeth Nyström lizeriksson@icloud.com För Trollhättans lokalförening klicka här

 

Facebook
Twitter
Instagram