27 april, 2013

Skara

Skara stiftsförening

Välkommen till ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA) i Skara stift.

 

Styrelsen för vår stiftsförening valdes på vårt årsmöte i februari 2017 och har följande sammansättning:

Lisa Gerenmark, Falköping, ordförande

Ulf Sundberg, Trollhättan, sekreterare

Bengt Kristiansson, Trollhättan, ledamot

Lisbeth Nyström, Sjuntorp

Anna-Karin Westberg, Trollhättan

Kristina Gruvander, ersättare

Siv Strömbergsson, ersättare

ÖPPEN KYRKA har för närvarande en lokalavdelning för Trollhättans och Rommele pastorat med namnet Trollhättans lokalförening

KYRKOVALET 2017

I kyrkovalet 2017 ställer vi upp med den här listan för valet till stiftsfullmäktige:

1. Lisa Gerenmark, Diakon, Falköping

2. Bengt Kristiansson, Rektor, Trollhättan

3. Rosalie Lyrehed, Fastighetsförvaltare, Trollhättan

4. Ulf Sundberg, Informatör, Trollhättan

5. Siv Strömbergson, Präst, Trollhättan

6. Claes Björndahl, Präst, Lidköping

7. Martin Cederwall, Professor, Trollhättan

8. Linnéa Regnlund, Studerande, Trollhättan

9. Rune Johansson, Ingenjör, Trollhättan

10. Andreas Gerenmark, Församlingspedagog, Falköping

11. Lisbeth Eriksson Nyström, Tandsköterska, Sjuntorp

12. Anna-Karin Westberg, Lärare, Trollhättan

13. Reine Ingvar Jakobsson, Processtekniker, Trollhättan

 

 

I valet till kyrkomötet har vi den här listan:

1. Claes Björndahl, Präst, Lidköping

2. Lisa Gerenmark, Diakon, Falköping

3. Bengt Kristiansson, Rektor, Trollhättan

4. Rune Johansson, Ingenjör, Trollhättan

5. Rosalie Lyrehed, Fastighetsförvaltare, Trollhättan

6. Ulf Sundberg, Informatör, Trollhättan

7. Lisbeth Eriksson Nyström, Tandsköterska, Sjuntorp

8. Martin Cederwall, Professor, Trollhättan

 

I Stiftsfullmäktige i Skara stift har ÖPPEN KYRKA under innevarande mandatperiod fyra ledamöter:

Bengt Kristiansson, Trollhättan

Inge Eklund, Trollhättan

Susanna Larsson, Trollhättan

Lisbeth Nyström, Sjuntorp

samt två ersättare:

Ulf Sundberg, Trollhättan

Ingrid Martinsson Wikström, Skärv.

I Stiftsstyrelsen är Bengt Kristiansson ordinarie ledamot.

I Kyrkomötet har ÖPPEN KYRKA ett mandat från Skara stift. Ledamot där är Claes Björndahl med Bengt Kristiansson som ersättare.

 

Om Du är intresserad av ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla i Skara stift kontakta Lisa Gerenmark, 070-4579138, lisa.gerenmark@gmail.com

 

Facebook
Twitter
Instagram