Möten i vår 2023

Det som nu stundar inför verksamhetsåret 2023 är de stämmor som skall slutföras med en summering av vad vi åstadkommit tillsammans under året, lokalt, stiftsvis och nationellt. De tider som gäller är att lokalföreningarnas stämmor skall vara avslutade senast 15 februari, stiftsstämmorna senast den 31 mars och avslutningsvis kommer riksstämman avhållas den 15 – 16 Läs mer om Möten i vår 2023[…]

Öppen kyrka gör skillnad

Redan nu, bara en månad efter nya kyrkofullmäktige tillträtt har Öppen kyrka i Lund framgångsrikt drivit på angående en av de viktiga valfrågorna lokalt. Nämligen att Lunds pastorat igen skulle öppna sitt Vinternatt Härbärge. Nu har det precis öppnat! Vinternatt erbjuder plats till 5 kvinnor som annars tvingas ta skydd i bilar, tält eller presenningar. Läs mer om Öppen kyrka gör skillnad[…]

Vilka ska man rösta på?

Här kan Du informera Dig om vad de olika nomineringsgrupperna sagt om Göteborgs stifts inriktning de kommande fyra åren. Glöm ej att rösta senast 19/9! https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/goteborgsstift/om-goteborgs-stift/sa-styrs-svenska-kyrkan/kyrkoval/nomineringsgrupper-i-kyrkovalet-2021

En kyrka för alla?

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla är en partipolitiskt obunden grupp som vill verka för en öppen folkkyrka där alla medlemmar är lika mycket värda. Är du intresserad av att engagera dig för Öppen kyrka i ditt pastorat eller vill ni ansluta er fristående lista till oss? Välkommen att höra av dig! info@oppenkyrka.se

Facebook
Twitter
Instagram