En kyrka för alla?

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla är en partipolitiskt obunden grupp som vill verka för en öppen folkkyrka där alla medlemmar är lika mycket värda. Är du intresserad av att engagera dig för Öppen kyrka i ditt pastorat eller vill ni ansluta er fristående lista till oss? Välkommen att höra av dig! info@oppenkyrka.se

Årsstämma september 2020

Öppen kyrka haft en efterlängtad riksstämma i Göteborg, stämman har pga pandemin uppskjutits ända sedan i våras. Deltog gjorde knappt femtio ledamöter. Av dessa hade cirka en tredjedel valt att delta hemifrån via videolänk.Bild från mötet i Göteborgs stifts lokaler i Läppstiftet, med respektfullt Coronaavstånd, noggrann hygien och handsprit. På riksstämman fastslogs det nya idéprogrammet, Läs mer om Årsstämma september 2020[…]

Slutreplik från Karin Janfalk /ledamot i Kyrkomötet för Öppen Kyrka

Det är inte helt enkelt att skriva något om det som berör ända in på skinnet utan att det sätter igång reaktioner och drar hit och dit. Varför just synen på identitet och sexualitet är sådana områden har jag inget riktigt bra svar på. Det enklaste vore ju om vi bestämde oss för att fokusera Läs mer om Slutreplik från Karin Janfalk /ledamot i Kyrkomötet för Öppen Kyrka[…]

Riksstämma 2020 – nytt datum!

På grund av rådande omständigheter, kring spridningen av Corona-viruset, är riksstämman som var planerad till den 25 – 26 april 2020 i Göteborg inställd och flyttad till den 12 – 13 september 2020. Platsen kommer vara Göteborg och vi återkommer längre fram med detaljer. Programmet kommer förutom de sedvanliga förhandlingarna ha fokus på det idéprogram som idag Läs mer om Riksstämma 2020 – nytt datum![…]

Riksstämma 2020

Inbjudan/kallelse till riksstämma med Öppen kyrka – en kyrka för alla Riksstämman är planlagd till den 25 – 26 april 2020, men kan eventuellt komma att behöva flyttas till ett senare datum utifrån den situation som råder. Inbjudan till Riksstämman kommer du få i ett särskilt utskick till din e-postadress så fort vi har fattat Läs mer om Riksstämma 2020[…]

Riksstämma 26-26 april

Inbjudan till Riksstämman i Göteborg kommer snart komma i alla medlemmars mailbox samt även här på hemsidan. Även de förslag till värdegrund och programförslag som medlemmar i ÖKA tillsammans har tagit fram under hösten 2019 och våren 2020 kommer snart till alla medlemmar. Ett särskilt ansvar ligger på lokala föreningar och stiftsföreningar att senast den Läs mer om Riksstämma 26-26 april[…]

Kyrkomötet 2019

Intensiva dagar. Långa dagar. Dagar som fylldes med samtal via anföranden från talarstol, i korridorer, vid kaffeborden, vid lunch och middagsborden. Samtal om det som ligger en närmast men också först och främst, samtal om Svenska kyrkans inriktning för de kommande åren. Tema lärande och undervisning präglade hela inriktningen av arbetet oaktat det var motioner Läs mer om Kyrkomötet 2019[…]

Facebook
Twitter
Instagram