10 september, 2013

Strängnäs

Strängnäs stiftsförening

Vi är en aktiv grupp som är engagerade i Svenska Kyrkans arbete och vi tycker att det är viktigt att det är kyrkans arbete som är det viktigaste – inte partipolitik. Därför arbetar vi tillsammans utan anknytning till något politiskt parti. Vill du vara med och påverka är du välkommen att komma med som medlem i vår grupp. Vi träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågor inom kyrkans arbete.

Strängnäs domkyrka

Vi vill att fler ska kunna känna sig hemma i kyrkan och att det inte blir bara några få som ska bestämma över hur vi vill att framtidens kyrka ska bli.

Vi har 3 mandat i Stiftsfullmäktige. Stiftet är stort och vi vill gärna ha med medlemmar från flera håll.

Vi hjälper gärna till med att starta upp en lokalförening där du bor om ni vill vara en lokal grupp utöver stiftsgruppen.

Vill du komma med oss eller vill du ha mer information?
Kontaktpersoner:
Maggan Karlsson, tel 070-684 62 60, margareta.karlsson@oppenkyrka.se
eller Lars-Gunnar Karlsson, laste_k@hotmail.com , ordförande i stiftsföreningen

Facebook
Twitter
Instagram