25 juli, 2013

Karlstad

Karlstad stiftsförening

Karlstad stiftsförening är en liten förening som kandiderar till Stiftsfullmäktige i Karlstad stift samt till Kyrkomötet.

Öppen kyrka – en kyrka för alla i Karlstad stift vill jobba för en folkkyrka – en kyrka som är till för alla, vare sig vi tvivlar, söker eller tror. Vi vill att kyrkan ska möta människor där de är.

Tillgänglighet är viktigt för oss. Det kan handla om gudstjänster & information på fler språk, större geografisk spridning av stiftets aktiviteter och fortsatt utgivning av stiftets populära tidning.

Med dessa glasögon kommer vi att ta ställning i stiftets olika frågor kring stort och smått.

 
 
Vill du vara med och i vår lokalförening? Hör av dig!
Kontaktperson:
Anna Kindberg a.kindberg@gmail.com
Facebook
Twitter
Instagram