Våra ledamöter i kyrkomötet 2018-2021

Gruppbild, tagen vid kyrkomötets första session 2018

013 Ida Netzel – Öppen Kyrka – Uppsala stift

049 Lisa Gerenmark – Öppen Kyrka – Skara stift

067 Margareta Karlsson – Öppen Kyrka – Strängnäs stift

100 Birgitta Axelsson Edström – Öppen Kyrka – Växjö stift

113 Anders Nihlgård – Öppen Kyrka – Lunds stift

128 Elise Solberg – Öppen Kyrka – Lunds stift

137 Jenny Nilsson – Öppen Kyrka – Göteborgs stift

145 Hanna Unger – Öppen Kyrka – Göteborgs stift

153 Karin Janfalk – Öppen Kyrka – Göteborgs stift

161 Tomas Rosenlundh – Öppen Kyrka – Göteborgs stift

231 Lotta Haggren – Öppen kyrka – Stockholms stift

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla finns också representerat i samtliga kyrkomötets utskott samt kyrkostyrelsen samt kyrkomötets arvodesnämnd. 

Facebook
Twitter
Instagram