18 augusti, 2021

Domkyrkopastoratet

Öppen kyrka – en kyrka för alla

Valsedel till kyrkofullmäktige i Domkyrkopastoratet Göteborg

 1. Olof Lundquist Fil. Dr. pedagog
 2. Margareta Svensson socionom
 3. Niclas Wiklund socionom
 4. Elisabet Ekeroth socionom
 5. Stefan Martinsson präst
 6. Cecilia Nyholm präst
 7. Conny Andersson kyrkvaktmästare
 8. Stefanie Zwik business controller
 9. Magnus Borglund arkitekt
 10. Monica Wennblom fotograf
 11. Andreas Runge läkare
 12. Lisbeth Torring socionom
 13. Jean Andreasson jurist
 14. Sheila Andersson bildlärare
 15. Ulrike Heider organist och körledare
 16. Timothy Mighall projektledare
 17. Agneta Glemme präst
 18. Bernt Nielsen civilingenjör
 19. Margareta Wicander jurist
 20. Washington Silva advokat
 21. Regina Pernblad lärare
 22. Bo Hanson Teol. Dr. docent

Lite närmare presentation av några av våra kandidater:

 1. Olof Lundquist

Skapelsen är Guds verk. Vi måste ompröva vårt sätt att tänka och handla för skapelsens skull, för livets skull, för våra barns och för kommande generationers skull.
Vi vill se en värld där rovdriften på på jorden har upphört, där destruktiva fotavtryck minimeras och slutligen utplånas och där ekonomiska hänsyn inte överordnas ekologiska. 

 1. Margareta Svensson:

En Kyrka där alla människor möts med respekt och kyrkan tar ansvar för att i diakoni bistå och vara en röst för dem som behöver hjälp. En värld där Guds skapelse värnas och vårdas. 

       3. Niclas Wiklund

Bibeltexterna behöver tolkas in i vår tid, för vår tids människor. I gudstjänsten ska alla erbjudas att möta Gud i gemenskap. 

       4. Elisabet Ekeroth: 

Vårt uppdrag är att verka för en kyrka som ger människor hopp, mening och tro på att Jesus vandrar med – en kyrka där alla människor är lika viktiga och ansvaret för vår jord är en självklarhet. Vi ska verka på alla sätt vi kan och med de gåvor vi fått, vara ödmjuka, modiga och älska människor och jorden bortom all bekvämlighet. Vi ska påminna oss Jesus förhållningssätt till människor han mötte. 

 1. Stefan Martinsson:

Reformationen? Vi fortsätter att verkställa den.

 1. Cecilia Nyholm:

Kyrkan ska vara en plats där kraft, inspiration och glädje hämtas för att vara till för världens skull.  Till gudstjänsten måste alla få komma och känna sig välkomna som de är.

 1. Conny Andersson:

Att Svenska kyrkan fattar beslut som leder till att alla präster på sikt med självklarhet viger såväl samkönade som olikkönade par.

      8. Stefaanie Zwik:

​-En kyrka där alla människor är lika viktiga samt
-Att diakonin får en tydlig roll i samhället.

 1. Magnus Borglund:

Hållbart förvalta vårt kyrkliga kulturarv.

     10. Monica Wennblom:

-Värna och vårda skapelsen samt
-Kyrkans samhällsansvar

Photo taken by Abelson in April 2007
Facebook
Twitter
Instagram