18 augusti, 2021

Domkyrkopastoratet

Öppen kyrka – en kyrka för alla

Ledamöter i kyrkofullmäktige

Stefanie Zwik                business controler    
Cecilia Nyholm             präst
Olof Lundquist              fil.dr. pedagog
Margareta Svensson   socionom
Niclas Wiklund             socionom 
Elisabet Ekeroth           socionom
Stefan Martinsson       präst
Conny Andersson         kyrkvaktmästare
Magnus Borglund         arkitekt

Ersättare i kyrkofullmäktige

Monica Wennblom     fotograf
Andreas Runge            läkare
Lisbeth Torring            socionom
Jean Andreasson        jurist
Sheila Andersson        bildlärare

Förste vice ordförande i kyrkofullmäktige Cecilia Nyholm

Ordf. i Domkyrkopastoratets ÖKA – förening Olof Lundquist

Kontakta oss gärna:
olof.f.lundquist@gmail.com 
Mobilnummer: 0708 28 94 76

Photo taken by Abelson in April 2007
Facebook
Twitter
Instagram