22 september, 2016

Uppsala & Västerås stiftsförening

Uppsala & Västerås stiftsförening

Vi i ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla i Uppsala och Västerås stift:

strävar efter att alla ska känna dig välkomna in i kyrkan oavsett om du är religiös, icke-religiös, sökare, tvivlare, högkyrklig, sekulariserad, kristen humanist, traditionalist, ung, äldre, orgelälskare, reggaefantast, introvert, extrovert, förstagångsbesökare, femhundragångsjubilar, jeansbärare, nyinflyttad, morgonzombie, och allting annat som du kan vara. För du är unik!

driver kyrkopolitiskt att alla ska kunna delta i Svenska kyrkans verksamheter oberoende av var du är född, vem du älskar, samt om du har fysiska eller psykiska hinder i din vardag. För alla är lika viktiga inom kyrkan!

tror på att Gud, Jesus och helig ande finns i kyrkans gemenskap. För tillsammans blir vi stärkta både som personer likväl som i vår tro!

uppmanar våra medlemmar till dialog med både stiftsstyrelsen samt de förtroendevalda. För det är vi tillsammans som bygger upp kyrkan och därför är allas åsikter och idéer av betydelse!

känner att det nu är dags för ÖPPEN KYRKA att ta plats och höja rösten i Svenska kyrkans beslutande organ. För att vi ska kunna göra det behövs din röst på ÖPPEN KYRKA i kyrkovalet 17 september 2021! En röst på ÖPPEN KYRKA är en röst på en öppen kyrka som är till för alla.

Alla ska ha möjlighet att delta i kyrkans aktiviteter samt känna sig välkomna som de är. Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka, inte en föreningskyrka eller en klubb för inbördes beundran. Alla medlemmar har rätt att utöva inflytande. Kyrkan ska inte styras av vare sig det fromma innegänget eller politiker med band till samhällets makthavare. Det spelar ingen roll vilken politisk uppfattning du har utan genom ÖPPEN KYRKA kan du vara med och påverka samt hjälpa till att sänka trösklar och riva hinder. Kyrkomedlemmar ska enkelt kunna nå sina representanter och lyfta vad som behövs i församlingarna, så att de förtroendevalda kan prioritera att driva just de frågorna. ÖPPEN KYRKA har flera hjärtefrågor bl.a. att prioritera diakoni, tillgänglighet för alla och att Svenska kyrkan ska vara en kyrka i samtiden. Med tanke på världsläget idag är det viktigt att följa Jesus och hans gyllene regel, där kyrkan har en stor roll att visa vägen framåt.

Vill du vara med och stödja ÖPPEN KYRKA och det som vi står för? Klicka här för att bli medlem!

Vid kyrkovalet 17 september 2021 kan du, som bor i Uppsala och Västerås stift lägga din röst på ÖPPEN KYRKA till kyrkomötet (den nationella nivån), som beslutar om viktiga grundläggande frågor för Svenska kyrkan som helhet. Du kan också rösta på ÖPPEN KYRKA till stiftsfullmäktige (den regionala nivån). Och om du bor i Uppsala finns ÖPPEN KYRKA med även i valet till kyrkofullmäktige (den lokala nivån), som är gemensamt för de fem församlingarna i Uppsala stad.

Uppsalas lista till Kyrkomötet

 1. Magnus Andersson, verksamhetsutvecklare, 50 år, Enköping
 2. Ida Netzel, Försvarsmakten, 32 år, Uppsala
 3. Torsten Danfors, överläkare, 53 år, Uppsala
 4. Nadja Elhousny Nygårdh, präst, 38 år, Uppsala
 5. Johanna Hedengren, studerande, 23 år, Uppsala
 6. Peter Hallgren Stjerndorff, präst, 49 år, Gävle
 7. Jenny Tapper, informatör, 49 år, Uppsala
 8. Edit Åkerlund, präst, 28 år, Ljusdal
 9. Helene Warpe, verksamhetsutvecklare, 57 år, Uppsala
 10. Magdalena Silfverstjerna, präst och arkitekt, Uppsala

Uppsalas lista till Stiftsfullmäktige

 1. Evelyn Billborn, präst, 31 år, Gävle
 2. Johanna Hedengren, studerande, 23 år, Uppsala
 3. Peter Hallgren Stjerndorff, präst, 49 år, Gävle
 4. Henrik Pederby, kommunikationsdirektör, 57 år, Uppsala
 5. Magdalena Silfverstjerna, präst och arkitekt, Uppsala
 6. Magnus Andersson, verksamhetsutvecklare, 50 år, Enköping
 7. Ida Netzel, Försvarsmakten, 32 år, Uppsala
 8. Edit Åkerlund, präst, 28 år, Ljusdal
 9. Maria Jadinge Trygg, lärare, 55 år, Uppsala
 10. Helene Warpe, verksamhetsutvecklare, 57 år, Uppsala
 11. Josefine F. Jehrlander, präst, 26 år, Uppsala

Uppsalas lista till Kyrkofullmäktige

 1. Henrik Pederby, kommunikationsdirektör, 57 år, Uppsala domkyrkoförsamling
 2. Ingela Bengtsson, lärare och redaktör, 57 år, Uppsala domkyrkoförsamling
 3. Torsten Danfors, överläkare, 53 år, Gottsunda församling
 4. Birgitta Hellmark Lindgrens, tf överbibliotekarie vid Stockholms universitet, 51 år, Gottsunda församling
 5. Jenny Tapper, projektkommunikatör och – administratör, 49 år, Gottsunda församling
 6. Bernice Wiberg, överläkare, 60 år, Helga Trefaldighets församling
 7. Helene Warpe, verksamhetsutvecklare, 57 år, Uppsala domkyrkoförsamling
 8. Johanna Hedengren, studerande, 23 år, Uppsala domkyrkoförsamling
 9. Maria Jadinge Trygg, lärare, 55 år, Helga Trefaldighets församling
 10. Nadja Elhousny Nygårdh, präst, 38 år, Helga Trefaldighets församling
 11. Ida Netzel, Försvarsmakten, 32 år, Vaksala församling
 12. Josefine F. Jehrlander, präst, 26 år, Helga Trefaldighets församling
Västerås lista till Kyrkomötet

 1. Markus Holmberg, präst, ersättare i Kyrkomötet, 56 år, Västerås
 2. Kristina Hyse, präst, 39 år, Västerås
 3. Simon Iversen, teol.stud., 28 år, Surahammar
 4. Lotta Lirkas, programarbetare, 46 år, Rättvik
 5. Petter Söderbäck, jurist, 31 år, Västerås
 6. Johan Fors, kyrkvaktmästare, 48 år, Västerås
 7. Jimmy Sjögren, pedagog, 43 år, Falun
 8. Veronica Nilsson, kyrkväktare, 50 år, Falun
 9. Joakim Olsson Kruse, organist och körledare, 42 år, Västerås
 10. Lotten Tjäder, diakon, 61 år, Västerås

Västerås lista till Stiftsfullmäktige

 1. Kristina Hyse, präst, 39 år, Västerås
 2. Simon Iversen, teol.stud, 28 år, Surahammar
 3. Lotta Lirkas, programarbetare, 46 år, Rättvik
 4. Petter Söderbäck, jurist, 31 år, Västerås
 5. Johan Forskyrk, vaktmästare, 48 år, Västerås
 6. Veronica Nilsson, kyrkväktare, 50 år, Falun
 7. Joakim Olsson Kruse, organist och körledare, 42 år,
 8. Västerås
 9. Jimmy Sjögren, pedagog, 43 år, Falun
 10. Lotten Tjäder, diakon, 61 år, Västerås
 11. Markus Holmberg, präst, 56 år, Västerås
Tyvärr finns ÖPPEN KYRKA inom våra stift än så länge bara i Uppsala, Järvsö samt Västerås. Hör gärna av dig om du är intresserad av att bilda en lokalavdelning på någon annan ort.

Om Du har några frågor, tveka inte att kontakta oss i styrelsen!

Välkommen att bli medlem och kyrkovalsväljare till ÖPPEN KYRKA önskar vi i styrelsen för  stiftsföreningen i Uppsala och Västerås stift

Ida Netzel, ordförande, ida.netzel@oppenkyrka.se

Helene Warpe, vice ordförande, helene.warpe@oppenkyrka.se

Jenny Tapper, sekreterare samt medlemsansvarig, jenny.tapper@oppenkyrka.se

Markus Holmberg, press- och PR-ansvarig Västerås stift samt ekonomiansvarig och stiftsföreträdare mot Västerås stift, markus.holmberg@oppenkyrka.se

Ingela Bengtsson, press- och PR-ansvarig Uppsala stift, ingela.bengtsson@oppenkyrka.se

Kristina Hildebrand, valsamordnare och stiftsföreträdare mot Uppsala stift, kristina.hildebrand@oppenkyrka.se

Kristina Hyse, klubbmästare, kristina.hyse@oppenkyrka.se

Facebook
Twitter
Instagram