22 september, 2016

Uppsala & Västerås stiftsförening

Uppsala & Västerås stiftsförening

Vi i ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla i Uppsala och Västerås stift:

strävar efter att alla ska känna dig välkomna in i kyrkan oavsett om du är religiös, icke-religiös, sökare, tvivlare, högkyrklig, sekulariserad, kristen humanist, traditionalist, ung, äldre, orgelälskare, reggaefantast, introvert, extrovert, förstagångsbesökare, femhundragångsjubilar, jeansbärare, nyinflyttad, morgonzombie, och allting annat som du kan vara. För du är unik!

driver kyrkopolitiskt att alla ska kunna delta i Svenska kyrkans verksamheter oberoende av var du är född, vem du älskar, samt om du har fysiska eller psykiska hinder i din vardag. För alla är lika viktiga inom kyrkan!

tror på att Gud, Jesus och helig ande finns i kyrkans gemenskap. För tillsammans blir vi stärkta både som personer likväl som i vår tro!

uppmanar våra medlemmar till dialog med både stiftsstyrelsen samt de förtroendevalda. För det är vi tillsammans som bygger upp kyrkan och därför är allas åsikter och idéer av betydelse!

känner att det nu är dags för ÖPPEN KYRKA att ta plats och höja rösten i Svenska kyrkans beslutande organ. 

Alla ska ha möjlighet att delta i kyrkans aktiviteter samt känna sig välkomna som de är. Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka, inte en föreningskyrka eller en klubb för inbördes beundran. Alla medlemmar har rätt att utöva inflytande. Kyrkan ska inte styras av vare sig det fromma innegänget eller politiker med band till samhällets makthavare. Det spelar ingen roll vilken politisk uppfattning du har utan genom ÖPPEN KYRKA kan du vara med och påverka samt hjälpa till att sänka trösklar och riva hinder. Kyrkomedlemmar ska enkelt kunna nå sina representanter och lyfta vad som behövs i församlingarna, så att de förtroendevalda kan prioritera att driva just de frågorna. ÖPPEN KYRKA har flera hjärtefrågor bl.a. att prioritera diakoni, tillgänglighet för alla och att Svenska kyrkan ska vara en kyrka i samtiden. Med tanke på världsläget idag är det viktigt att följa Jesus och hans gyllene regel, där kyrkan har en stor roll att visa vägen framåt.

Vill du vara med och stödja ÖPPEN KYRKA och det som vi står för? Klicka här för att bli medlem!

Tyvärr finns ÖPPEN KYRKA inom våra stift än så länge bara i Uppsala, Järvsö samt Västerås. Hör gärna av dig om du är intresserad av att bilda en lokalavdelning på någon annan ort.

Om Du har några frågor, tveka inte att kontakta oss i styrelsen!

Välkommen att bli medlem och kyrkovalsväljare till ÖPPEN KYRKA önskar vi i styrelsen för  stiftsföreningen i Uppsala och Västerås stift

Kontaktperson:

Kent Bergvall Haug, ordförande, kenth.hillevi@telia.com

Facebook
Twitter
Instagram