21 juli, 2021

Carl Johans pastorat

  1. Hur vill ni utveckla församlingarna i Carl Johans pastorat?

Vi vill fortsätta att vara en inkluderande kyrka och en röst för kärlek och gemenskap, mot orättvisor och utanförskap. Med Kristus som förebild vill vi fortsätta arbeta för att fler medmänniskor skall hitta in till Svenska kyrkan med sina funderingar om livet och dess villkor.

  1. Carl Johans pastorat är sedan flera år aktiv i Kyrkan på Pride, har arrangerat konferensen Forum för kristen feminism och arbetar med miljödiplomering. I vilka fler frågor tycker du att pastoratet bör vara en stark röst?

Vi vill fortsätta på linjen med HBTQIA+ personers självklara plats i kyrkan och fortsätta agera i sociala frågor samt i den viktiga miljöfrågan som omfattar klimatet för våra barn och barnbarn. Hur kan Svenska kyrkan med sin tillgång till skog och mark bli en förebild för andra? Vi vill också utveckla den stadsnära odlingen som bidrar till närodlat och möjliggör en ny mötesplats.

Öppen kyrka har drivit frågan om våld i nära relationer och vår motion antogs i 2020 års kyrkomöte. En utbildningsstrategi skall utarbetas för hela landet. Även i Göteborgs stift finns nu utbildning för all anställd personal. Den frågan är ytterst viktig att följa upp.

  1. Hur arbetar ni för att kyrkan ska vara relevant för människor i dag?

De sociala frågorna är viktiga och Svenska kyrkan kan genom att vara närvarande, påvisa orättvisor och agera göra skillnad. Vi skall inte vara rädda för att höja vår röst som en del i samhällsdebatten. Det gör Svenska kyrkan också mer relevant för samhället i övrigt.

  1. Vilket eller vilka beslut som fattats lokalt sedan förra kyrkovalet är ni mest stolta över?

Sjömanskyrkan hyrs och delar av vår verksamhet återfinns där mitt i samhället.

Att upplåta nattkyrkor till de hemlösa under besvärliga vinterhalvår, att vi erbjudit ensamkommande ungdomar boende i ett av våra församlingshem.

De diakonala insatserna som pågår och bidrar till att människor blir sedda och bekräftade.

  1. Om och när det behöver göras besparingar, vad är det absolut viktigaste att slå vakt om?

Vi vill stå upp för de mest utsatta i samhället. Vi har det som en röd tråd igenom vårt program.

Glöm heller inte den osynliga kyrkan – bidragen till Stadsmissionen och Kyrkans SOS.

  1. Vilka är era tre viktigaste frågor?

Människans lika värde och som innefattar att varje människa har rätten att älska den man vill. Därför vill vi att alla präster i Svenska kyrkan skall viga samkönade par.

Det sociala engagemanget för medmänniskan.

Svenska kyrkans närvaro i samhället – vi finns där mitt i samhället!


 

För den kommande mandatperioden så innehar vi ordförandeposten i Kyrkorådet genom Tomas Rosenlundh. Marianne Wallgren och Frida Brännström Olsson är ordinarie ledamöter i Kyrkorådet samt att Gustav Fernlöf och Josefin Linderås är ersättare.

Marianne Wallgren är 1:e vice ordförande i Kyrkofullmäktige.

Elisabeth Eaton är ordförande i Församlingsrådet i Oscar Fredrik samt att Gustav Fernlöf är ordförande för församlingsrådet i Högsbo.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill diskutera en fråga som känns angelägen.
Kontaktperson: Tomas Rosenlundh
mail: tomas.rosenlundh@me.com
Telefon: 070-561 79 79

Tomas Rosenlundh
Marianne Wallgren
Frida Ohlson.
Josefin Linderås
Gustav Fernlöf
Elisabeth Eaton
Facebook
Twitter
Instagram