21 juli, 2021

Carl Johans pastorat

  1. Hur vill ni utveckla församlingarna i Carl Johans pastorat?

Vi vill fortsätta att vara en inkluderande kyrka och en röst för kärlek och gemenskap, mot orättvisor och utanförskap. Med Kristus som förebild vill vi fortsätta arbeta för att fler medmänniskor skall hitta in till Svenska kyrkan med sina funderingar om livet och dess villkor.

  1. Carl Johans pastorat är sedan flera år aktiv i Kyrkan på Pride, har arrangerat konferensen Forum för kristen feminism och arbetar med miljödiplomering. I vilka fler frågor tycker du att pastoratet bör vara en stark röst?

Vi vill fortsätta på linjen med HBTQIA+ personers självklara plats i kyrkan och fortsätta agera i sociala frågor samt i den viktiga miljöfrågan som omfattar klimatet för våra barn och barnbarn. Hur kan Svenska kyrkan med sin tillgång till skog och mark bli en förebild för andra? Vi vill också utveckla den stadsnära odlingen som bidrar till närodlat och möjliggör en ny mötesplats.

Öppen kyrka har drivit frågan om våld i nära relationer och vår motion antogs i 2020 års kyrkomöte. En utbildningsstrategi skall utarbetas för hela landet. Även i Göteborgs stift finns nu utbildning för all anställd personal. Den frågan är ytterst viktig att följa upp.

  1. Hur arbetar ni för att kyrkan ska vara relevant för människor i dag?

De sociala frågorna är viktiga och Svenska kyrkan kan genom att vara närvarande, påvisa orättvisor och agera göra skillnad. Vi skall inte vara rädda för att höja vår röst som en del i samhällsdebatten. Det gör Svenska kyrkan också mer relevant för samhället i övrigt.

  1. Vilket eller vilka beslut som fattats lokalt sedan förra kyrkovalet är ni mest stolta över?

Sjömanskyrkan hyrs och delar av vår verksamhet återfinns där mitt i samhället.

Att upplåta nattkyrkor till de hemlösa under besvärliga vinterhalvår, att vi erbjudit ensamkommande ungdomar boende i ett av våra församlingshem.

De diakonala insatserna som pågår och bidrar till att människor blir sedda och bekräftade.

  1. Om och när det behöver göras besparingar, vad är det absolut viktigaste att slå vakt om?

Vi vill stå upp för de mest utsatta i samhället. Vi har det som en röd tråd igenom vårt program.

Glöm heller inte den osynliga kyrkan – bidragen till Stadsmissionen och Kyrkans SOS.

  1. Vilka är era tre viktigaste frågor?

Människans lika värde och som innefattar att varje människa har rätten att älska den man vill. Därför vill vi att alla präster i Svenska kyrkan skall viga samkönade par.

Det sociala engagemanget för medmänniskan.

Svenska kyrkans närvaro i samhället – vi finns där mitt i samhället!

Tomas Rosenlundh. Lång erfarenhet ifrån socialt arbete i samhället. Erfarenhet från kyrkopolitiskt arbete i olika positioner och en tro på att Svenska kyrkan gör skillnad genom att befinna sig där människorna är!
Marianne Wallgren, kemist. Nybliven halvtidspensionär. Andra halvtiden arbetar jag med miljöfrågor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Carl Johans pastorat, samt i församlingsrådet i Oscar Fredrik. Har i många år varit med i kören Oscar Fredriks Vocalis, och hoppas att vi snart får börja sjunga igen.
Frida Ohlson. Arbetar som ungdomsledare i svenska kyrkan och läser teologi för att bli präst så småningom. Jag brinner för inkluderingsfrågor och för att barn och ungdomar skall ha en självklar plats i kyrkan. Jag har min hemvist i Oscar Fredriks kyrka och har varit kyrkvärd i många år. Med lite Jesusanamma är det mesta möjligt!
Terese Engwall. Utbildad CAD-konstruktör Värnar kyrkans viktiga roll i samhället där Kyrkan har en viktig roll för människor i med- och motgång. Kyrkans miljöarbete känns extra viktigt för mig för att göra kloka val för framtiden och framtida generationer.
Josefin Linderås, studerande. Fått mycket erfarenhet av demokratiarbete genom Svenska Kyrkans Unga. Brinner för barn och ungas roll i kyrkan - för att allas röster ska höras och tas på allvar. Engagerad i hbtq- och jämställdhetsfrågor.
Gustav Fernlöf. Till vardags arbetar jag som polis och på fritiden är jag helst ute i naturen. Jag kom in i kyrkans värld först i vuxen ålder när jag träffade vad som senare blev min fru och som är präst. I samband med detta blev jag intresserad av kyrkopolitik och Öppen Kyrka föll sig naturligt med sitt tydliga budskap att kyrkan skall vara för alla, både för de som tror, söker och tvivlar. Det som nu ligger mig närmast hjärtat är kyrkans sociala arbete, där jag tycker Carl Johans pastorat gör jättemycket. Däremot finns det stor potential till mer genom det stora engagemang, kunskap och framför allt hjärta som finns hos både församling och personal.
Elisabeth Eaton, är en f.d. journalist som vuxit upp på Linnégatan. Efter att ha bott på lite olika ställen, är jag nu tillbaka i mina barndomskvarter. Numera bor jag i Oscar Fredriks församling och är engagerad i kyrkan såsom kyrkvärd och medlem av församlingsrådet. Jag är även aktiv i Oscar Frivilligcentralen som är ett kultur- och aktivitetshus.
Gudrun Bernskiöld. Nyligen pensionerad läkare. Intressen: musik ffa barockmusik, språk och resor. Engagerad i samhälle och kyrka.
Inger Järpedal. Foajévärd. Det viktiga för mig är att Öppen kyrka står för att Svenska kyrkan är öppen för alla.
Christina Stendahl. Var med i gruppen som för flera år sedan startade Evangeliskt forum i Göteborgs stift tillsammans med bl.a Clary Bengtsson, WillyHaag, Daniel Sandén. Ett mål var att kvinnor ska kunna vigas till präster av biskopen i Göteborgs domkyrka. Det finns fortfarande motstånd mot kvinnliga präster i Göteborgs stift. Enligt nuvarande Kyrkoordning ska kvinnor och män tjänstgöra tillsammans vid altaret. Att ingå i ÖKA är en fortsättning på och utvidgning av mitt engagemang inom kyrkan. Bl.a. är jag nu pensionerad präst och jag har fått ett par uppdrag som förtroendevald revisor.
Facebook
Twitter
Instagram