6 januari, 2024

Halmstad

Halmstad församling

Öppen Kyrka – en kyrka för alla  

I Halmstad har vi valt att vara en förening för alla pastorat/församlingar i Halmstad kommun. Föreningens verksamhet, inklusive styrelsens arbete, kan på det sättet delas av fler. I dagsläget är det bara Halmstad församling som har ledamöter som företräder ÖKA i beslutande organ. Vi vill arbeta för att fler pastorat/församlingar inom kommunens gränser ska våga hoppa på ÖKA-tåget och ta plats i respektive fullmäktige, kyrkoråd, utskott och arbetsgrupper. 

Styrelsen för Öppen Kyrka Halmstad består av  

Robert Bobby Carlsson, ordförande 
Lotta Eliasson, vice ordförande 
Anna Brånalt 
Bitte Jonsson 
Jacob Wulff 
Lena Seppä 
Karin Janfalk 

Vår idé som Öppen Kyrka i Halmstad beskriver vi på följande sätt 

Utifrån Svenska kyrkans identitet som en öppen folkkyrka vill vi göra det möjligt för oss alla att finna en hemhörighet i kyrka och församling. Detta oberoende av vem vi är, var vi kommer ifrån, var i livet vi befinner oss och hur vi väljer att utforma våra familjeliv. 

Som medlem i ÖKA, aktivt eller stöttande, är vi med i arbetet att fortsatt stå upp för öppenhet, mångfald, allas lika värde och att med mod ta oss an framtiden vad gäller både människor och skapelsen.  

Hitta och följ oss gärna via sociala medier: 

Facebook: Öppen Kyrka – Halmstad  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100095524272338 

Instagram: oppenkyrkahalmstad 
https://www.instagram.com/oppenkyrkahalmstad/?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3D 

Vill du ha kontakt med oss? 
Hör av dig till 

Robert Bobby Carlsson 
carlssor@gmail.com 

Lotta Eliasson 
lotelias@icloud.com 
0738-09 00 55 

 

Facebook
Twitter
Instagram