Riksstämma 2020 – nytt datum!

På grund av rådande omständigheter, kring spridningen av Corona-viruset, är riksstämman som var planerad till den 25 – 26 april 2020 i Göteborg inställd och flyttad till den 12 – 13 september 2020.
Platsen kommer vara Göteborg och vi återkommer längre fram med detaljer.

Programmet kommer förutom de sedvanliga förhandlingarna ha fokus på det idéprogram som idag är ute på remiss så att vi kan ha en god grund att stå på inför 2021 års kyrkoval. Flytten av vår riksstämma innebär också att Ni som föreningar som inte kunnat genomföra Era årsmöten, kan ha möjligheten att genomföra dem och därmed rent formellt utse ledamöter till stämman.

I och med denna flytt ändras också motionstiden till Riksstämman till den 24 april 2020 liksom att det uppdrag som getts till lokal- och stiftsföreningar att inkomma med svar på den remiss om idéprogrammet som gått ut förlängs till samma datum – 24 april 2020.

Tills dess, var rädda om er, så ses vi i september!

Facebook
Twitter
Instagram