Riksstämma 2020

Inbjudan/kallelse till riksstämma med Öppen kyrka – en kyrka för alla

Riksstämman är planlagd till den 25 – 26 april 2020, men kan eventuellt komma att behöva flyttas till ett senare datum utifrån den situation som råder.

Inbjudan till Riksstämman kommer du få i ett särskilt utskick till din e-postadress så fort vi har fattat det slutgiltiga beslutet om när stämman kommer att hållas. Allt är nu beroende på vilka riktlinjer som råder för att hindra spridningen av Coronaviruset. Inbjudan kommer dessutom läggas ut här på hemsidan så fort beslutet är fattat.

Planerad tidpunkt (kan komma att ändras): 25 – 26 april 2020. Start med lunch klockan 12.00 den 25 april 2020 och avslut med kaffe och enkel smörgås den 26 april 2020 klockan 13.00.

Plats: Carl Johans församlingshem, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 80 Göteborg.

Styrelsen för RiksÖka hälsar valda ombud men även medlemmar från våra föreningar välkomna till riksstämma med Öppen kyrka – en kyrka för alla. 

Som ombud till stämman och därmed rösträtt så utser stiftsföreningarna ombud enligt följande regler som är hämtade från våra stadgar:

7 – 19 medlemmar 2 ombud
20 – 49 medlemmar 3 ombud och 
Minst 50 medlemmar 5 ombud.

Lokalföreningar utser själva sina ombud till riksstämman enligt följande:

7 – 19 medlemmar 1 ombud
20 – 29 medlemmar 2 ombud 
Minst 30 medlemmar 3 ombud.

För ombuden väljs därefter för varje förening minst halva antalet ersättare.

Formellt gäller att stifts- och lokalföreningar, vid anmälan, bifogar ett protokollsutdrag avseende utvalda ombud till Riksstämman så att röstlängden vid stämman kan fastställas vid inledningen av stämman.

Årets stämma är av särskild karaktär eftersom ett flertal medlemmar under året har lagt ner tid och resurser på att komplettera den gemensamma värdegrund som antogs vid förra stämman, men också kompletterat med ett förslag till handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret vilket inkluderar valåret 2021.

12 förslag till programpunkter återfinner Du på dagordningen förutom de sedvanliga förhandlingarna som måste avhandlas på ett årsmöte. Skillnaden mot tidigare år är att riksstämman inleds och öppnas klockan 13.00 den 25 april 2020 och pågår sedan fram till den 26 april 2020 klockan 13.00 med vissa ajourneringar under detta dygn. Syftet med förändringen är att vi skall ge tid att diskutera varje programpunkt och därefter i beslut fastställa den programpunkt vi kommit överens om. 12 programpunkter skall gås igenom men som föregåtts av ett intensivt arbete under året inkluderat ett remissförfarande till lokalföreningar, stiftsföreningar.

I programmet den 25 april 2020 har vi förutom ajourneringar för kaffe och kvällsmat även en egen gudstjänst på lördag kväll och som leds av Anders Nihlgård. 

Kvällen erbjuder därefter möjlighet till fortsatt mingel för den som så önskar på Spar Hotell i Majorna, det hotell där Du som ombud har möjlighet att övernatta.

Under söndagen startar överläggningarna klockan 09.00 och denna söndag går vi inte till Carl Johans mässan utan fortsätter vårt arbete tills vi fattat beslut om samtliga programpunkter så att vi därefter har en grund att stå på inför valet 2021.

Känn er varmt välkomna – både Du som ombud men också Du som medlem som vill följa diskussionen. Är Du inte ombud är skillnaden att Du inte har förslags- och rösträtt, men Du är hjärtligt välkommen att närvara och delta i debatten.

Handlingar kommer senast en vecka före skickas ut till anmälda ombud och övriga deltagare vid stämman. 

Det är viktigt att alla anmäler sin närvaro enligt de regler som beskrivits i inledningen av denna kallelse. Föreningarna bifogar vid anmälan ett protokollsutdrag som visar vilka ombud som valts. 

Till dig som intresserad medlem som vill delta under dagarna gäller samma anmälningsplikt. Som arrangörer av dagarna måste vi veta hur många medlemmar som ansluter för planering av mat och dryck. 

Skicka Din anmälan till Rune Johansson på e-post rune7@telia.com  Du kan också ringa Rune Johansson på telefon 076-805 24 90, men helst, e-post. Har Du några speciella kostpreferenser – uppge även det.

Behöver Du hotellrum så ring Spar Hotell i Majorna och uppge bokningsnummer 26399914.

Hotellet ligger på Karl Johansgatan 66 – 70, 415 55 Göteborg och har telefonnummer 031-751 07 00.

Vingåker och Göteborg den 16 mars 2020

Känn Dig varmt välkommen!

Margareta Karlsson                                              Tomas Rosenlundh Ordförande                                                            Vice ordförande

Facebook
Twitter
Instagram