Allas lika värde.

Öppen kyrka är en tydlig nomineringsgrupp som alltsedan starten för tjugo år sedan har stått för människors lika värde.
Vi har strävat efter och drivit frågan om rätten att vigas till diakon, präst och biskop oaktat kön och vill att alla präster på sikt ska vara beredda att viga par oberoende av parets könsidentiteter och/eller sexuella läggning.
En vigsel är i första hand till för parets skull och då är det inget konstigt med att vigselförrättarens egen syn på saken får stå tillbaka.

Facebook
Twitter
Instagram