Våld i nära relationer

Öppen kyrka – en kyrka för alla, driver frågan om människans lika värde och rätten till sitt eget liv. Ingen kan äga en annan människa utan var och en är unik i sig själv. Självständig men i samklang med övriga medmänniskor och samhället i stort. Svenska kyrkan utgör en bred mötesplats eftersom den öppna folkkyrkan finns i hela Sverige och just därför, måste kunskapen finnas hur man möter en medmänniska som är utsatt för våld i nära relation. Då behövs en metodik hur man möter och hur man agerar. För oss alla handlar det om civilkurage och det gäller också Svenska kyrkan i sin helhet. Se, fråga och agera blir ledorden och i den aspekten krävs kunskap för att agera rätt.

Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högst beslutande organ, beslutade 17/11 att bifalla en av Öppen kyrka skriven motion där kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda och utveckla en metodik för Svenska kyrkan i sin helhet att möta människor som är utsatta för våld i nära relationer. Under den pandemi som råder i samhället idag, har det blivit ytterst tydligt att våldsutsatta i hemmet har blivit än mer utsatta eftersom samhället i övrigt har stängt ner sina verksamheter som i sig och i mångt och mycket är en ventil för en individ som är utsatt.

En viktig motion som nu gick igenom vårt högst beslutande organ. Eftersom Svenska kyrkan är en del av det offentliga samtalet med alla sina medlemmar från norr till söder, är beslutet ett viktigt steg att tillsammans med civilsamhället i övrigt gemensamt agera så att vi en dag når fram till en nolltolerans!

Öppen kyrka – en kyrka för alla är tacksam för den möjlighet som gjorts att vi kan bidra till denna utveckling mot en nolltolerans! Lika värde oavsett kön är en av de grundvalar vi står för som nomineringsgrupp!

22GillaKommenteraDela

Facebook
Twitter
Instagram