16 juni, 2021

Kandidater Trollhättan

1. Bengt Kristiansson, Rektor. Jag är en körsångare och pensionerad rektor som varit med och tagit ansvar i Svenska kyrkan under mer än 30 år. Jag har dessutom varit aktiv i vår grupp, ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla, under många år och känner starkt för gruppens viktigaste frågor. Kyrkan är till för alla som söker sig dit. Då ska man mötas av en gudstjänst eller annan verksamhet som känns angelägen och berör. Och säger vi alla så menar vi alla oavsett t ex kön, ursprung eller sexuell läggning. Diakonin måste fortsatt ha resurser för det viktiga sociala arbetet med kristen prägel. Och naturligtvis kyrkomusiken. Vi ser ju att den är angelägen för församlingsborna, som kommer när vi spelar och sjunger.
2. Arne Samuelsson, Kvalitetskontrollant, 65 år. Jag har arbetat med bilar i olika befattningar i hela mitt yrkesliv, är pensionär sedan något år. Har varit engagerad i kyrkan under många år i Trollhättan som förtroendevald och kyrkvärd. Vill som förtroendevald i Trollhättans församling verka för • Att vi får ett varierat gudstjänstliv som talar till människor i dagens livssituation. • Att vi får ett musikliv med olika ingångar och olika musikstilar. • Att vi får en ungdomsverksamhet som intresserar och engagerar ungdomar att vara med. • Jag ställer upp för Öppen Kyrka för att jag delar Öppen Kyrkas värdegrund och att Öppen Kyrka är fri från partipolitik.
3. Anna-Karin Westberg, Fil. mag. Jag är fil.mag i moderna språk och historia. Tills jag gick i pension har jag mest av allt varit verksam som språklärare vid högstadie och gymnasieskolor i Trollhättan. Mitt engagemang i kyrkan startade när jag som 12-åring började sjunga i kyrkokören i Jörlanda församling. Idag är jag förtroendevald i Trollhättans pastorat, ledamot av fullmäktige och ersättare i kyrkorådet. För mig är musiken viktig. Kyrkans roll som kulturbärare likaså. Min vision av kyrkan är en plats för glädje, liv och öppenhet.
4. Ulf Sundberg, Kommunikatör. Jag vill verka för en kyrka som på ett naturligt sätt har en plats i vårt samhälle och försvarar människovärdet samt visar frimodighet och framtidstro. Vidare vill jag att vi tolkar Bibeln in i vår tid. En kyrka för alla oavsett ras, ålder eller kön. Dopet är en viktig del för kyrkan. Det är en gåva, man behöver inte prestera något och det vill jag att kyrkan arbetar mer strategiskt med.
5. Heléne Berglund Speciallärare. Jag är 56 år och har arbetat som lärare i olika kommuner under mer än 30 år. Då jag och min familj flyttat runt från norr till söder har jag lärt känna många underbara människor. Jag har varit engagerad i olika kyrkors arbete sedan jag var barn. Att arbeta med barn, ungdomar och internationellt arbete är något jag brinner för. Idag är jag kyrkvärd, deltar i församlingsrådet och arbetar ideellt med ACT - Svenska kyrkans internationella arbete. Jag vill arbeta för en kyrka där ALLA människor känner sig välkomna - oavsett om Du är en ovan eller van kyrkobesökare. Jag tror att vi alla är viktiga för att sprida Guds kärleksbudskap på olika sätt i samhället idag. Jag vill lyfta fram det ideella arbetet i våra församlingar då jag tror att det finns många, som utifrån var och ens resurser, kan och vill bidra i kyrkans arbete.
6. Gunnar Björklund Fastighetschef, 69 år. Om mig: Har varit fastighetschef i statliga och kommunala organisationer de senaste 30 åren. Numera samhällsengagerad pensionär och god man för några av våra invånare i Trollhättan.
7. Linnéa Regnlund, Skribent, 41 år. För mig är det viktigt att alla ska kunna kännas att Svenska kyrkan är deras kyrka. Att alla ska kunna känna att de är välkomna, tillhör och att vår församling kan vara ett hem för det sökande eller den tro någon bär på. Jag bryr mig extra mycket om HBTQ-frågor och är intresserad av hur digitala lösningar kan användas för att skapa inkludering.
8. Rune Johansson, Pensionerad ingenjör, 81 år. Arbetade de sista 40 yrkesverksamma åren som säljare på Nolato Cerbo i Trollhättan. Är körsångare i Trollhättans kyrka, och förtroendevald till bl.a. dess kyrkoråd, samt har varit aktiv i ÖPPEN KYRKA -- en kyrka för alla sedan dess start i Trollhättan. Vill verka för just en öppen kyrka för alla, samt för utbildning och medlemsvård inom kyrkan.
9. Monica Isaksson, Fotvårdsspecialist. Boende i centrala Trollhättan sedan 2012. Kommer ursprungligen från Arboga, är medflyttande 1997 när Volvo Aero lade ner verksamheten där. Jag har i hela mitt liv arbetat inom vården. De senaste 28 åren som fotvårdsspecialist. Jag har varit eller är verksam inom kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsrådet. Sitter i Öppen kyrkas styrelse. Jag har också varit aktiv i gudstjänstgruppen i Trollhättans kyrka.
10. Reine Jakobsson, Pensionär.
11. Yngva Nolkrantz. Elevassistent Kyrkvärd i Lextorp, aktiv i det internationella arbetet.
12. Vilhelm K Yngvesson, Prästkandidat. Jag är 22 år gammal, bor i centrala Trollhättan och läser teologi mot Göteborgs Universitet, antagen som prästkandidat för Skara stift. Jag har varit aktiv i kyrkan hela mitt liv, och är både timanställd och ideell i Trollhättans pastorat, samt arbetade på heltid som Ung Resurs i pastoratet läsåret 2017/2018 innan jag påbörjade mina studier. Jag värnar om att kyrkan skall våga vara kyrka och därmed styras av kyrkligt förankrade grupper och individer snarare än politiska partier, att kyrkan skall få vara en bred trosgemenskap som välkomnar alla människor såsom de är, samt att kyrkan både vårdar sin tradition och omfamnar samtiden med öppna armar.
13. Elisabeth Samuelsson, Fritidsledare, 69 år. Om mig • Har jobbat med barn och ungdomar i kyrkan i många år • Haft babyrytmik/barnkör • Varit med i körsång • Även ideellt arbete i ACT som ombud Det här vill jag verka för inom kyrkan • Jag vill att vår församling skall vara en mötesplats där vi är bekväma med att möte människor i olika åldrar, både i glädje och sorg • Ge alla den värme och trygghet som jag själv fått uppleva
14. Christina Palm, Lärare. Jag har arbetat som lärare och lärarutbildare i mer än 40 år, men är nu sedan länge pensionär. Har varit änka i tio år. Det viktigaste i mitt liv just nu är mina tre barn, mina fyra barnbarn och ett barnbarnsbarn. Därutöver sysslar jag en hel del med föreningsliv, bridge och social verksamhet. Flyttade för tre år sedan från hus i Skoftebyn in till lägenhet i stan. Är aktiv och kan vara det eftersom jag hittills har fått ha en god hälsa. Mitt huvudsakliga kyrkliga engagemang har varit och är Kören Syskonringen där jag varit verksam i mer än trettio år.
15. Björn Brovik, Miljöchef.
16. Ann Josefsson. Sjuksköterska, 52 år. Vill arbeta för en diakonal kyrka som värnar de svaga i samhället, samt för barn och unga.
17. Lis-Beth Forsgård, Arbetsterapeut.
18. Inge Eklund. Ingenjör.
19. Christina Kristiansson, Specialpedagog. Jag har varit lärare och kyrkvärd i många år. Nu är jag fullmäktigeledamot och körsångare i kyrkan.
20. Lena Ekman. Trafikingenjör, 51 år. Jag sitter som ersättare i kyrkofullmäktige denna mandatperioden och har när jag bodde i annan församling suttit både i församlingsråd, kyrkoråd och varit kyrkvärd. Jag sjunger i motettkören och ser musiken som en viktig del av kyrkans arbete. Jag tycker också att det är viktigt att alla känner sig välkomna i våra kyrkor.
21. Kristina Gruvander. Mellanstadielärare.
22. Gunnel Wadell, Trafiklärare.

Läs om Trollhättans lokalförening här

Facebook
Twitter
Instagram