Kyrkoval 2021

Öppen kyrka vill rikta ett stort tack till våra väljare, följare och påhejare!

Vi är så glada att ni röstat på oss, vi har ÖKA´t från 4,42% till 5,41%, vi har gått från 11 till 13 mandat i Kyrkomötet (preliminära resultat).
Tack för att ni röstar för en öppen och medmänsklig kyrka!

Här kan du följa de preliminära valresultaten för Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/valresultat

Facebook
Twitter
Instagram