Nominera den Du vill se i riksföreningens styrelse

Från RiksÖkas styrelse och i samverkan med ordförande för valberedningen, föreslår vi en ny möjlighet för Dig som medlem att enkelt nominera den Du vill se som ledamot i styrelsen för vår nomineringsgrupp.

Tillfråga den företrädare Du vill se i styrelsen och om denna person accepterar att nomineras skicka en kort bakgrundsbeskrivning på den det gäller till info@oppenkyrka.se . Bifoga gärna foto om möjligt.
Det självklara är naturligtvis att individen i fråga är medlem och att man är medveten om att det är en arbetande styrelse.

Vår kommunikatör tar sedan hand om processen och vidarebefordrar de förslag som kommer in till valberedningens ledamöter. Vi kommer också presentera kandidaterna på hemsidan med namn och bakgrundsbeskrivning. För de som nomineras till ordförande kommer dessa också få chansen att lämna svar på några frågor om hur de önskar utveckla vår nomineringsgrupp och allt kommer finnas tillgängligt på hemsidan.

Denna nyordning hoppas vi kommer till nytta inför stämman i år 2023 men om den faller väl ut ligger som en grund för kommande valberedningsarbete.

Frågor? Hör av Dig till någon av oss!


Margareta Karlsson Ordförande Riks ÖKA
Telefon 070-684 62 60
margareta_karlsson@hotmail.com

Tomas Rosenlundh Vice ordförande Riks Öka
Telefon 070- 561 79 79
tomas@oppenkyrka.se

Facebook
Twitter
Instagram