10 september, 2020

Kyrkovalet 2021

Nästa kyrkoval äger rum den 19:e september 2021.

På denna sida kommer vi uppdatera med våra frågor och ståndpunkter i valet.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen. Du kan ansluta dig till en nomineringsgrupp som redan är aktiv som vill arbeta med samma saker som du.
Ditt stift kan hjälpa dig att få veta vilka nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige där du bor eller om du istället vill engagera dig på stiftsnivå eller i kyrkomötet. Om du vill ställa upp i vår nomineringsgrupp kontaktar du oss direkt. Vi berättar mer om hur du gör för att ställa upp tillsammans med oss.

En nomineringsgrupp måste registrera sina kandidater senast den 15 april 2021.

 

 

Facebook
Twitter
Instagram