Svenska Kyrkans Ungas ställning som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation

Till Kyrkomötet 2018 tog Öppen Kyrka initiativ till en motion angående Svenska Kyrkans Ungas ställning i Svenska kyrkan. Utöver av medlemmar i Öppen Kyrka undertecknades motionen av representanter för POSK, C och S. Motionen ville framförallt få till ett uttalande av Kyrkomötet som skulle ge Svenska Kyrkans Unga ställning som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsrörelse. Efter förarbetet i Organisationsutskottet blev Kyrkomötets beslut att konstatera att det som motionen efterfrågar redan är gällande. Utöver detta beslutades också att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att i samråd och samverkan med Svenska Kyrkans Unga och stiften ta fram en strategi för att stödja utvecklingen av ungas demokratiska organisering i Svenska kyrkan. Ett bra beslut som vi nu i Öppen Kyrka och hela Svenska kyrkan jobbare vidare med och gläds åt.

Facebook
Twitter
Instagram