Riksstyrelsens arbetshelg augusti 2018

Riksstyrelsen har haft ett arbetsdygn i Carl Johans församling i Göteborg som avstamp för höstens arbete.

Samtalen kretsade både kring pågående arbete runt om i Sverige men också hur vi ska arbeta framöver. Goda exempel på hur Öppen Kyrka – en kyrka för alla bidrar till utveckling av Svenska Kyrkan kartlades men riksstyrelsen har också noterat behovet av att se över både den interna och den externa kommunikationen. Som ett led i detta har en ny arbetsgrupp för extern kommunikation utsetts och i och med det kommer det framöver att hända en del framför allt med hemsidan. Vi hoppas att ni fortfarande, trots vissa förändringar, ska känna er hemma.

Bilden är tagen i samband med att styrelsen firade högmässa med församlingen.

Facebook
Twitter
Instagram