Riksstämma 26-26 april

Inbjudan till Riksstämman i Göteborg kommer snart komma i alla medlemmars mailbox samt även här på hemsidan.

Även de förslag till värdegrund och programförslag som medlemmar i ÖKA tillsammans har tagit fram under hösten 2019 och våren 2020 kommer snart till alla medlemmar. Ett särskilt ansvar ligger på lokala föreningar och stiftsföreningar att senast den 3 april 2020 återkomma med ett remissvar till den programgrupp som ansvarar för handlingarna.

Facebook
Twitter
Instagram