Möten i vår 2023

Det som nu stundar inför verksamhetsåret 2023 är de stämmor som skall slutföras med en summering av vad vi åstadkommit tillsammans under året, lokalt, stiftsvis och nationellt.

De tider som gäller är att lokalföreningarnas stämmor skall vara avslutade senast 15 februari, stiftsstämmorna senast den 31 mars och avslutningsvis kommer riksstämman avhållas den 15 – 16 april 2023 på plats i Göteborg.

Facebook
Twitter
Instagram