Lägesrapport inför sommaren

Arbetet med värdegrund och program fortsätter. Det har bildats en styrgrupp som kommer att ansvara för arbetet, en referensgrupp kommer att kallas som tillsammans med styrgruppen kommer att arbeta med det övergripande.

Kommunikatör: Ansökningstiden för tjänsten på 20% går ut den 30/6. Det finns alltså fortfarande tid att tipsa någon som du tror kan vara intresserad. Vi har fått in några ansökningar och håller på med referenstagningar och planerar intervjuer.

Med önskan om en skön sommar

Facebook
Twitter
Instagram