Kyrkomötets första session 2018

Kyrkomötets första session för året har just avslutats och vi pustar ut något efter intensiva och meningsfulla dagar. I år har kyrkomötet inte mindre än 10 motioner som representanter från vår nomineringsgrupp bidragit med.  ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla finns representerat i samtliga utskott och dessutom i både kyrkostyrelsen och kyrkomötets arvodesnämnd. Ni hittar mer information under fliken Kyrkomötet.

 

 

 

Ovan en bild av Uppsala domkyrka. Till höger en bild från inledningsgudstjänsten, där bland andra Hanna Unger medverkade genom att läsa förbön.

 

 

Facebook
Twitter
Instagram