En av grundarna av Öppen Kyrka – en kyrka för alla, Bengt Inghammar, har avlidit

I morse nåddes jag av beskedet att Bengt Inghammar har avlidit, 83 år gammal. Mitt i steget, i går den 28 juni, fick Bengt glänta på den dörr som leder dit ”där Gud berett vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva” (ur psalm 200)

Bengt Inghammar var en av de drivande krafterna när Öppen Kyrka (ÖKA) bildades 2001. Det var Göteborg som blev ”födelseplatsen” för ÖKA. Bakgrunden var att det då inte fanns någon kyrklig nomineringsgrupp som tydligt drev att också kvinnor med självklarhet hade sin plats i vigningstjänsten som präst och biskop. Även detta att också samkönade par ska omfattas av kyrkans välsignelse, och så småningom även av äktenskapet, var en hjärtefråga för Bengt. Under många år som kyrkoherde i Annedals församling gick Bengt i bräschen för att våra kyrkor och församlingar ska vara trygga och välkomnande mötesplatser för oss alla. Oberoende av kön, sexuell läggning, funktionsvariationer och annat som vi ibland, medvetet eller omedvetet, bygger murar mot.

Redan 2002 tog ÖKA plats i Kyrkomötet där Bengt själv representerade oss under några mandatperioder. En särskild insats gjorde han i kyrkomötets gudstjänstutskott under den mandatperiod då den nya kyrkohandboken antogs. Ett viktigt direktiv under det arbetet var att kyrkohandboken skulle ge plats för ett mer inklusivt språk när det gäller hur vi pratar om och ber till Gud. Två nya bibeltexter lyftes också in i ordning för vigsel. En text ur Ruts bok och en ur 1 Samuelsboken, om Daniel och Jonatan. Texter som på ett särskilt sätt kan ha sin plats i en vigsel för samkönade par.

Bengt Inghammar har också haft stor betydelse för ÖKA:s insatser på församlings- och stiftsplan. Under flera år var han ordförande i stiftsstyrelsens församlingsutskott, det utskott som bereder ärenden gällande kyrkans grundläggande uppgift. Och in i det sista var Bengt en viktig tillgång i Askims församling.

Egentligen tror jag inte att det går att fullt ut tänka hur betydelsefull Bengts insatser har varit i Svenska kyrkan i stort. Kampen för låga trösklar, högt i tak, tron på en Gud som omfamnar oss alla oberoende av våra egna förtjänster var en kamp som Bengt höll fast vid under hela sin gärning. Vi är många, många som med stor tacksamhet, mycket glädje och också stolthet ska minnas honom under långa tider framöver.

Vi vill med våra tankar och böner omsluta Bengts familj under de dagar som nu ligger framför.

/Karin Janfalk, riksordförande för Öppen kyrka

Facebook
Twitter
Instagram