De Ungas Kyrkomöte

Innan årets första session med kyrkomötet samlades De Ungas Kyrkomöte för att diskutera ett antal utvalda motioner. ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla tog emot motionssvaren med spänning. ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla är glada för att De Ungas Kyrkomöte visar ett så stort engagemang och bidrar på ett konstruktiv sätt till kyrkomötets arbete. Tillsammans är vi alla, oavsett ålder kyrkans nutid.

Två av motionerna som De Ungas Kyrkomöte diskuterat i år var motioner från våra representanter gällande en kommunikationsstrategi och det allmänna prästadömet. Efter att ha läst motionssvaren glädjer vi oss särskilt åt att De Ungas Kyrkomöte uttrycker sig positivt om båda dessa.

Ett stort tack för väl utfört arbete till De Ungas Kyrkomöte och Svenska Kyrkans Unga!

På bilden: Tomas Rosenlundh (ÖKA) och Jakob Schwartz (förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga)

Facebook
Twitter
Instagram