Riksstämma 2020

Inbjudan/kallelse till riksstämma med Öppen kyrka – en kyrka för alla Riksstämman är planlagd till den 25 – 26 april 2020, men kan eventuellt komma att behöva flyttas till ett senare datum utifrån den situation som råder. Inbjudan till Riksstämman kommer du få i ett särskilt utskick till din e-postadress så fort vi har fattat Läs mer om Riksstämma 2020[…]

Riksstämma 26-26 april

Inbjudan till Riksstämman i Göteborg kommer snart komma i alla medlemmars mailbox samt även här på hemsidan. Även de förslag till värdegrund och programförslag som medlemmar i ÖKA tillsammans har tagit fram under hösten 2019 och våren 2020 kommer snart till alla medlemmar. Ett särskilt ansvar ligger på lokala föreningar och stiftsföreningar att senast den Läs mer om Riksstämma 26-26 april[…]

Kyrkomötet 2019

Intensiva dagar. Långa dagar. Dagar som fylldes med samtal via anföranden från talarstol, i korridorer, vid kaffeborden, vid lunch och middagsborden. Samtal om det som ligger en närmast men också först och främst, samtal om Svenska kyrkans inriktning för de kommande åren. Tema lärande och undervisning präglade hela inriktningen av arbetet oaktat det var motioner Läs mer om Kyrkomötet 2019[…]

Nytt i Linköping

Nu finns ÖKA även i Linköping, vilket vi är så glada för! Är du intresserad av ÖKA – Öppen kyrka en kyrka för alla och bor i Linköpings stift? Hör då gärna av dig till Monica Ericsson på telefon 070-362 3269 alternativt skriv ett mail till henne på adress: monica.L.ericsson@telia.com

Kyrkomötet 2019

Några intensiva dagar har nyligen avslutats i Uppsala efter Kyrkomötets inledande första session. Dagar fyllda med ett intensivt arbete, men också ett lärande eftersom det i år är ett tematiskt kyrkomöte med fokus på undervisning. Arbetssättet med tematiskt möte är helt nytt för kyrkomötet, men vi som deltog upplevde det positivt eftersom det för oss Läs mer om Kyrkomötet 2019[…]

Hej

Mitt namn är Kristina Carling och jag har just börjat jobba deltid, 20%, som kommunikatör för Öppen Kyrka. Mitt senaste jobb var som kommunikatör för Trollhättans pastorat.Jag bor på en gård utanför Trollhättan med sambo, barn och en hel del djur. Jag kommer till att börja med jobba med en kommunikationsplan, hemsidan, sociala media och Läs mer om Hej[…]

Facebook
Twitter
Instagram