Årsmöte 2022

Det var roligt att i Göteborg återigen få möta alla engagerade ÖKA-ister på riktigt. Det kändes också bra att dra nytta av den kunskap kring digitala möten som vi alla skaffat oss de senast åren. Därmed underlättade vi för ombud från hela landet att delta.

En av de stora frågorna på stämman var Jan Hedbergs, Ljungskile, motion kring ett hållbart skogsbruk. Här fick styrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag till utveckling av idéprogrammet. Även musikens roll i kyrkan diskuterades. Här fanns ett utkast till komplettering av idéprogrammet som ska gå på remiss till alla lokalföreningar innan styrelsen återkommer med ett förslag till nästa stämma.


Dag två på stämman hade vi ett intressant seminarium om diakoni. Joakim Månsson Bengtsson, förtroendevald för Öppen kyrka – en kyrka för alla i Lunds pastorat samt initiativtagare och ideell medarbetare, berättade om hur goda strukturer och engagerade ideella och anställda har kunnat lindra nöden när den varit som störst bland romer i Lund samt om diakonalt arbete för minskad hemlöshet.
Marie Svensson, stiftskonsulent i Göteborgs stift, gav mig nya insikter kring våld i nära relationer. Att det är så mycket mer än en man som slår sin partner.
Lotta Säfström, direktor i Göteborgs stadsmission samt ledamot i styrelsen för stadsmissionerna i Sverige, delade sina erfarenheter av ett förändrat och ökat behov hos de mest utsatta i samhället. Om det för ett antal decennier sedan var en man med i övre medelåldern med alkoholproblem så handlar det idag ofta om ensamstående mammor med barn eller unga vuxna med psykiska problem.
Var för sig och sammantaget en mycket tankeväckande dag. Var går gränsen mellan kyrkan och det allmännas ansvar? Hur mycket diakoni ska kyrka köpa i form av anställda och lokaler? Hur kan kyrkan agera plattform för människors vilja att bidra? Vad kan kyrkan bidra med som få andra kan?
/Jonatan Hanson, ombud från Uddevalla.

Facebook
Twitter
Instagram