Framtidens kyrka!

3198739-promenad-i-skogen

 

 

 

 

 

 

Vi vill arbeta för en modern kyrka som passar i 2000-talet.

Några av de viktigaste punkterna vi arbetar med är att:

  • Fira gudstjänst så att människor blir berörda och inte känner sig främmande.
  • Använda både nya och gamla uttrycksformer.
  • Engagera fler lekmän i gudstjänsterna.
  • Uttrycka tron på nya sätt och samtidigt vårda levande traditioner.
  • Tolka Bibeln in i vår tid för vår tids människor.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna i kyrkan!