27 april, 2013

Val 2013

Inför Vi fokuserar  framförallt på dessa punkter:
  • ÖPPEN KYRKA vill att Svenska kyrkan skall vara alla medlemmars kyrka.
  • ÖPPEN KYRKA arbetar aktivt för prästvigda kvinnor.
  • ÖPPEN KYRKA är oberoende av de politiska partierna.

Men vi brinner självklart alltid för hela vårt program och vill du läsa mer mer om vad vi står för finner du hela programmet här!

Affischtexter och paroller inför kyrkovalet 2013

  • ÖPPEN KYRKA vill ha fler kvinnor som biskopar!
  • Ge alla medlemmar inflytande – inte bara innegänget!
  • För ÖPPEN KYRKA är framtidstro viktigare än gårdagens kyrka!
  • För ÖPPEN KYRKA är barnen viktiga!
  • I en öppen kyrka får man vara HBT & Q – och vara stolt!
  • ÖPPEN KYRKA värnar om allas lika värde och rättigheter!

Kandidater och listor

till alla val finner du lättast på Svenska kyrkans hemsida http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1013220