27 juni, 2016

Stallarholmens lokalförening

Stallarholmens lokalförening

Vi är en aktiv grupp som är engagerade i Svenska Kyrkans arbete och vi tycker att det är viktigt att det är kyrkans arbete som är det viktigaste – inte partipolitik. Därför arbetar vi tillsammans utan anknytning till något politiskt parti. Vill du vara med och påverka är du välkommen att komma med som medlem i vår grupp. Vi träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågor inom kyrkans arbete.

Vi vill att fler ska kunna känna sig hemma i kyrkan och att det inte blir bara några få som ska bestämma över hur vi vill att framtidens kyrka ska bli.

I kyrkovalet i september ställde ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla upp för första gången i församlingens val till Kyrkofullmäktige. Framgången blev större än förväntad, 60 % till ÖKA, av de röstande. Detta gör att ÖKA nu har kunnat tillsätta såväl ordförandeposten i Kyrkofullmäktige, Carl Seved Tigerhielm, som ordförande och vice ordförande i Kyrkorådet, Maria Hjernerth respektive Mats Bartling.

Vi kan nu se fram emot fyra år med alla förutsättningar att skapa en framtidens kyrka.

Vill du komma med oss eller vill du ha mer information?
Ta kontakt med Carl Seved Tigerhielm, 070-566 11 77, cs@tigerhielm.se

Toresunds kyrka

Toresunds kyrka

 

Ytterselö kyrka

Ytterselö kyrka

 

Överselö kyrka

Överselö kyrka