27 april, 2013

Trollhättan

Trollhättans lokalförening

ÖPPEN KYRKA var en av Trollhättans tre nomineringsgrupper i valet 2009. Trots att vi då var nya och kanske okända i Trollhättan blev kyrkovalet mycket lyckosamt för oss. Inför kommande val arbetar vi förstås för ett ännu bättre resultat.

ÖPPEN KYRKA är partipolitiskt oberoende alltså en grupp för dig som inte vill eller inte kan representera ett allmänpolitiskt parti i kyrkovalet. ÖPPEN KYRKA i Trollhättan har f n ledamöter i kyrkofullmäktige, kyrkonämnden, kyrkogårdsnämnden, i de tre kyrkoråden och i stiftsfullmäktige. Vår stiftsförening har representation också i stiftsstyrelsen och på nationell nivå (kyrkomötet). Du har alltså som ÖKA-medlem möjlighet att direkt eller indirekt föra fram dina åsikter på alla nivåer.

Vad vill ÖPPEN KYRKA?

 Ur vårt program kan läsas att ÖPPEN KYRKA vill att Svenska kyrkan skall
-föra ut evangeliet på sådant sätt att människor upplever att Gud kommer dem tillmötes och delar vardagen
-visa frimodighet och framtidstro och ta tillvara den stora tillgång det är att Svenska kyrkan har så många medlemmar, dvs företräda även dem som valt att inte vara kyrkligt aktiva men ändå finner ett värde i att vara medlemmar av Svenska kyrkan
-fira gudstjänst så att människor blir berörda och inte känner sig främmande
-tolka bibeln in i vår tid för vår tids människor
-ha balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner
-sörja för att kyrkans präster ska kunna viga par av såväl samma som olika kön
-vara lätt tillgänglig för alla som söker kyrkans tjänster
-ta barns och ungdomars perspektiv på särskilt allvar

Vill du vara med i gemenskapen och kanske påverka kyrkans verksamheter? Önskar du uppdrag som förtroendevald eller som ideell medarbetare eller bara vara stödjande medlem eller bara rösta på oss i valet

Kontaktpersoner Bengt Kristiansson bengtkri@gmail.com

Rune Johansson rune7@telia.com

 

I kyrkovalet 2017 ställer vi upp med följande lista:

1. Bengt Kristiansson, Rektor

2. Siv Strömbergson, Präst

3. Rune Johansson, Ingenjör

4. Rosalie Lyrehed, Fastighetsförvaltare

5. Reine Jakobsson, Processtekniker

6. Martin Cederwall, Professor

7. Anna-Karin Westberg, Lärare

8. Lars-Erik Strömbergson, Läkare

9. Monica Isaksson, Fotvårdsspecialist

10. Anita Dahlström, Egen företagare

11. Christina Kristiansson, Specialpedagog

12. Inge Eklund, Ingenjör

13. Linnéa Regnlund, Studerande

14. Kristina Gruvander, Lärare

15. Gunnel Wadell, Trafiklärare

16. Lena Ekman, Trafikingenjör

  1. Jürgen Engelbrecht, Krögare

 

Våra ledamöter i kyrkofullmäktige i Trollhättan är
Inge Eklund
Rune Johansson
Susanna Larsson
Dennis Haglund
Siv Strömbergson
Reine Jacobsson
Gunnel Wadell
Lars-Erik Strömbergson
Anna-Karin Westberg
Gudrun Eklund
Rolf Enquist