17 juni, 2013

Rommele

Rommele lokalförening

Rommele pastorat omfattar Sjuntorp och Upphärad i Trollhättans kommun och tillhör sedan 2010 Skara stift.

Lokalföreningen har har uppgått i Trollhättans lokalförening.

 

Rommelegruppen 130618
Här är  våra ledamöter kyrkofullmäktige som valdes in 2013:

Från vänster Agneta Gregner, Mia Persson, Anna Ståhlgren Jensen (flyttat), Christina Kristiansson Flyttat), Lisbeth Eriksson Nyström, Bengt Kristiansson (flyttat), Hulda Johansson (avliden), Marianne Johannesson, Tore Hedén. Gun Olander saknas på bilden.

Här kan du läsa Rommele valbroschyr 2013!