Kyrkomötet

Öppen kyrka (ÖKA) har under innevarande mandatperiod 11 ledamöter i Kyrkomötet. ÖKA har genom valteknisk samverkan representation i Kyrkomötets samtliga utskott enligt följande:

LEDAMÖTER I UTSKOTTEN VÄLJS OKTOBER 2018

Gudstjänstutskottet:

Organisationsutskottet:

Tillsyns- och uppdragsutskottet:

Ekonomiutskottet:

Ekumenikutskottet:

Kyrkolivsutskottet:

Samhälls- och kulturutskottet:

Förvaltarskapsutskottet:

 

 

Motioner till kyrkomötet: