27 april, 2013

Örgryte

Örgryte lokalförening

Föreningen omfattar Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar i Göteborg.

Styrelsen

Bitta Olinder (ordförande)

Helene Blomqvist
Maria Carlstedt
Gunilla Göthlén
Per Jonsson
Agneta Ladström
David Skansholm 

 

Fr.v.: David Skansholm, Maria Carlstedt, Agneta Ladström, Britta Olinder (ordf.), Helene Blomqvist, Per Jonsson.

Frånvarande: Gunilla Gjöthlén.

Om du vill kontakta oss:

 

Britta Olinder  tel 073 3901618  britta.olinder@eng.gu.

 

Örgryte kyrkoråd mandatperioden 2014 – 2017

 

Öppen kyrka är representerad i församlingens kyrkoråd med följande personer:

 

Bengt Wallin (ordförande)

Britta Olinder

Gunilla Gjöthlén

Maimo Baumann

Anna Christina Hultin (ersättare)

Berit Haller(ersättare)

Göran Wennergren (ersättare)

 

 

PROGRAM för ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla

i ÖRGRYTE pastorat med dess fyra församlingar Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte

Några av våra hjärtefrågor, och därmed sådant som vi kommer att verka för i pastoratets fyra församlingar, är:

 • En självklart välkomnande attityd, och att alla slags människor – oberoende av etnicitet, kön, ålder, sexuell identitet, intelligens, klädstil, intressen, personliga egenheter m.m. – skall få finnas, synas och bli sedda i kyrkorummet och församlingslivet.
 • Ett rikt och varierat gudstjänstliv.
 • Barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet är av central betydelse och skall prioriteras.
 • Att såväl samkönade som olikkönade par skall kunna gifta sig i vilken som helst av våra kyrkor, och välkomnas in i gemenskapen.
 • Könsbalans skall eftersträvas i alla sammanhang och i alla våra fyra församlingar.
 • Våra kyrkor skall vara platser där människor som vill göra en insats skall beredas rum och tas i anspråk – också i gudstjänsten.
 • Ett rikt och mångsidigt musik- och kulturliv i pastoratets samtliga kyrkor.
 • Vi skall vara föregångare i det goda miljöarbetet.
 • Våra fyra församlingar skall fungera tillsammans, som en enhet i Kristus, men där var och en får ha sin egenart – inom ramen för Svenska Kyrkans ordning.
 • Folkkyrkotanken betyder att kyrkan är till för och bryr sig om och skall tjäna alla som bor i området. Kyrkan skall finnas som en resurs för omsorg, för det mänskliga mötet och för mötet med det heliga – inte minst i tider av sorg och nöd och när samhällets resurser är otillräckliga.
 • Också den utsträckta handen är viktig, och blicken som ser nöden och behoven på andra platser i världen.
 • Vi vill att kyrkan skall finnas till för alla – inte minst för dem som behöver henne mest.

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA)

är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp