27 april, 2013

Åhus

Åhus lokalförening

Åhus Lokalavdelning startades inför valet 2013. Vi är tacksamma för det stöd vi fick av väljarna i valet när vi fick 16 av 25 mandat.
Inför valet 2017 har kandidaterna blivit fler och vi är i dag 27 stycken. Vi är alla på något vis aktiva i kyrkans verksamhet vilket vi tycker är viktigt.
Ordförande är Ann Kristin Bertilsson
övriga styrelseledamöter är Marianne Tyrberg och Lars Göran Sandréus.

 

 

Vi tänker lägga vår kraft på själva valet och naturligtvis på arbetet  i församlingen! //Ann Kristin Bertilsson, ordförande


Kandidater avseende val till Åhus församlings kyrkofullmäktige 2017

1  Anna Kristin Bertilsson
2  Lars Peterson
3  Lisa Sigurdsson
4  Rune Simonsson
5  Marianne Tyrberg
6  Sven Hahne
7  Lars Göran Sandréus
8  Kristina Bergström
9  Julia Kärrdahl
10 Daniél Tejera
11 Mia Snecker
12 Margareta Albrektsson
13 Karin Hallengren
14 Peter Åkesson
15 Wiwi Andersson
16 Marianne Christensen
17 Berit Sandréus
18 Lennart Andersson
19 Ulla Bolmstrand
20 Marie Nilsson
21 Bengt Ingvarsson
22 Eva Ingvarsson
23 Barbara Westrup
24 Jörgen Fast
25 Birger Rappsjö
26 Inga Lill Blennar
27 Olle Bertilsson