27 april, 2013

Lund

Lund stiftsförening

Välkommen till ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA) i Lunds stift.

Ordförande

Agneta Hyllstam, Malmö 

agneta.hyllstam@telia.com

Vice ordförande

Anders Nihlgård, Lund

anders.nihlgard@gmail.com

Ledamöter

Ann Kristin Bertilsson, Åhus

Malin Grandin, Villie

Nils Jernqvist, Ängelholm

Mia Möller, Malmö

 

Nomineringsgruppen Öppen Kyrka finns representerade i:

Stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige Lunds stift

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige Lunds pastorat 

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige Åhus församling

Öppen kyrka Lunds stift har två mandat i Kyrkomötet.

 

Kandidater till stiftsfullmäktige Lunds stift och yrkofullmäktige i Lunds pastorat
Kandidater 2013 till stiftsfullmäktige Lunds stift och kyrkofullmäktige i Lunds pastorat

Nere från vänster: Emma Högberg, Elise Nilsson, Elinn Leo Ovan från vänster: Anders Nihlgård, Anna Wramby Nihlgård, Agneta Hyllstam