Tack för din röst och ditt förtroende!

Kyrkovalet är sedan en månad historia, men vi vill rikta ett stort tack till alla er som röstat på oss i årets kyrkoval! Tack för ert förtroende, det känns förpliktande. Vi kommer arbeta för att vårt program skall få ett genomslag i den kyrkopolitiska processen nu och för de fyra kommande åren!

För RiksÖkas styrelse

Maggan Karlsson
Ordförande