6 oktober, 2018

Våra förslag

Till kyrkomötet 2018 har representanterna från ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla bidragit med hela 10 motioner. Våra ledamöter har motionerat om:

  • Konfirmation som valbarhetskriterium för förtroendevalda i Svenska kyrkan
  • Om det allmänna prästadömet
  • Möjlighet för kyrkoherden att göra sekretessvarning på person i K-bok
  • Ändring av bestämmelserna om kyrkotillhörighet för utländska medborgare
  • Se över tillgängligheten i våra lokaler och verksamheter
  • Bank-ID som identifikation vid anmälan om in- och utträde ur Svenska kyrkan
  • Utred förutsättningarna för Utlandskyrkan att ingå i clearingsystemet gällande kyrkliga handlingar
  • Medlemmar i rörelse! En kommunikationsstrategi för de kommande fyra åren
  • Svenska kyrkans Ungas ställning som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsrörelse
  • Konsensusmetoder i Kyrkomötet (Medmotionär)

 

För att läsa motionerna i sin helhet kan du gå in på Kyrkomötets hemsida.